AKTUALITY – NEPREHLIADNITE!


Výberové konanie ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na akademický rok 2017/2018 na študijné pobyty a pracovné stáže pre študentov a mobility zamestnancov. Prihlášky zasielajte do 30.8.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk .
Výberové konanie sa uskutoční 31.8.2017 o 13,00 hod. v študovni.

 

 

SÚŤAŽ E+ 2016

 

OZNAM

 

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KOLA

MOBILÍT A STÁŽÍ ŠTUDENTOV pre akadem. rok 2016/2017

Dňa 17.03.2016 sa uskutočnilo výberové kolo pre realizáciu mobilít a stáží v rámci  programu LLP-ERASMUS+.

Výberová komisia na základe pohovorov s prihlásenými účastníkmi súhlasí s mobilitou – ŠTÚDIUM študentov:

- žiadny študent

STÁŽ v akadem. roku 2016/2017 budú môcť absolvovať študenti:

 

- Blichová Dana, 2. roč. EVVaOP, DŠ                       – júl 2016 – december 2017        – ČR

                                                                                                                     absolventská stáž

 

- Gajdošová Lenka, 2. roč. EVVaOP, DŠ                 – júl 2016 – apríl 2017                    – ČR

                                                                                                                    absolventská stáž

 

- Mucha Matúš, 2. roč. EVVaOP, DŠ                       – jún 2016 – máj 2017                    – ČR

                                                                                                                   absolventská stáž

 

- Rázus Ján, 3. roč. MP, DŠ                                          – 15.6.2016 – 15.9. 2017 – UK

                                                                                                                                            

 

- Varjanová Alexandra, 5. roč. HPE, DŠ                 – marec 2016 – máj 2017              – Island/PL

                                                                                                                        absolventská stáž

 

- Sedlák Matej, 3. roč. MP, DŠ                                  – jún 2016 – máj 2017                    – ES/CZ

                                                                                                                            absolventská stáž

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KOLA

 

MOBILÍT A STÁŽÍ ŠTUDENTOV pre akadem. rok 2015/2016

 

Dňa 10.03.2015 sa uskutočnilo výberové kolo pre realizáciu mobilít a stáží v rámci  programu LLP-ERASMUS+.

 

Výberová komisia na základe pohovorov s prihlásenými účastníkmi súhlasí s mobilitou – ŠTÚDIUM študentov:

 

- Katarín Čajová, 1. roč. EVVaOP, DŠ      – (ČR / PL)                                           – LS 2015/2016

 

- Viliam Holotňák, 1. roč. HPE, DŠ           – ISM Dortmund (SRN)                 – ZS, LS 2015/2016

 

- Ivana Holotňáková, 1. roč. HPE, DŠ      – UJAK Praha (ČR)                           – ZS 2015/2016 

 

- Dominika Sokolovská, 1. roč. EVVaOP, DŠ – (ČR / PL)                                  – LS 2015/2016

 

- Alexandra Varjanová, 2. roč. HPE, DŠ – Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie (PL)

 

                                                                                                                       - ZS 2015/2016

 

STÁŽ v akadem. roku 2015/2016 budú môcť absolvovať študenti:

 

- Radoslav Basa, 3. roč. MP, DŠ         – jún – október 2015      - ČR

    absolventská stáž          

 

 

 

- Jakub Kačmarčík, 2. roč. EVVaaOP, DŠ                – september 2015 – august 2016 – ČR

 

      absolventská stáž    

 

 

 

-          Daniel Petro, 1. roč. SSaP, DŠ                           – jún 2015                                           – ČR

 

-          Petra Szöllösová, 2. roč. EVVaOP, DŠ            – september 2015                           – Škótsko

 

 


.

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KOLA
MOBILÍT A STÁŽÍ ŠTUDENTOV pre akadem. rok 2014/2015

Dňa 26.2.2014 sa uskutočnilo výberové kolo pre realizáciu mobilít a stáží v rámci programu LLP-ERASMUS+ v súlade so Smernicou č. 6 / 2011 vydanou VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Výberová komisia na základe pohovorov s prihlásenými účastníkmi súhlasí so študentskou mobilitou 3 študentov v zimnom semestri akadem. roka 2014/2015 takto:

- Lukáš Novák, 3. roč. MP, DŠ – ISM Hamburg (Nemecko) – ZS 2014/2015
- Andrea Nakatová, 3. roč, MP, DŠ – ISM Dortmund (Nemecko) – ZS 2014/2015
- Peter Turlík, 3. roč. HPE, DŠ – Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie (Poľsko) – ZS 2014/2015

Stáž v akadem. roku 2014/2015 budú môcť absolvovať 2 študenti:
- Lukáš Novák, 3. roč. MP, DŠ
- Bc. Vladimíra Vargová, 2. roč. TRaCvOK, DŠ

- Bc. Lucia Andrášiová, 1. roč. EVVaOP, EŠ

 

 

 

.

OZNAM

 

VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KOLA

MOBILÍT A STÁŽÍ ŠTUDENTOV pre letný semester akadem. roka 2014/2015

Dňa 04.11.2014 sa uskutočnilo výberové kolo pre realizáciu mobilít a stáží v rámci  programu LLP-ERASMUS+ v súlade so Smernicou č. 6 / 2011 vydanou VŠMP ISM Slovakia v Prešove.

Výberová komisia na základe pohovorov s prihlásenými účastníkmi súhlasí s mobilitou 1 študentky:

- Danka Blichová, 1. roč. EVVaOP, DŠ                    

 

Stáž v letnom semestri akadem. roka 2014/2015 budú môcť absolvovať 2 študentky:

- Andrea Nakatová, 3. roč. MP, DŠ                          – február – máj 2015      – SRN

- Katarína Čajová, 1. roč. EVVaOP, DŠ                    – marec – máj 2015         – Dánsko

 

 

PhDr. Zuzana Karabinošová


Institutional Coordinator of Erasmus+
VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
Slovakia
Príloha Veľkosť
OZNAM_Mobility_november_2014.doc 25.5 KB
Erasmus Mundus.doc 31.7 KB
prihlaska na mobilitu SK.doc 87.5 KB
prihlaska na staz SK.doc 87.5 KB

.

: jún 2017 :

Oznamujeme študentom, že sa dňa 30.06.2017 uskutoční výberové konanie pre realizáciu mobilít v rámci programu ERASMUS+. Pri záujme o účasti na mobilite – ŠTÚDIUM alebo STÁŽ (AJ ABSOLVENTSKÁ) je potrebné do 28.06.2017 poslať mailom na adresu karabinosova@ismpo.sk, prípadne priniesť osobne koordinátorke programu Erasmus+ (m. č. 324)

  1. 1.   PRIHLÁŠKU (v prílohe)
  2. 2.   MOTIVAČNÝ LIST (v slovenskom a anglickom, príp. inom cudzom jazyku)
  3. 3.   ŽIVOTOPIS (v slovenskom a anglickom, príp. inom cudzom jazyku)

 

Príloha Veľkosť
prihlaska na staz_SK.doc 88.0 KB
prihlaska na mobilitu_SK.docc 89.6 KB