ERASMUS+


V roku 2007 VŠMP ISM získala Univerzitnú chartu Erasmus, ktorá umožňuje učiteľom, študentom a administratívnym pracovníkom absolvovať zahraničné stáže a pobyty v rámci programu Erasmus. Projekty Erasmus podporujú rozvoj kvality vzdelávania a zainteresovaným stranám poskytujú možnosť získať nemalé výhody pri uplatnení sa na trhu práce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

 

Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Radvanská,

Konzultačné hodiny: po dohode
mail: erasmus@ismpo.skradvanska@ismpo.sk

 

SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+
 

Sadzby programu ERASMUS+
 

Charta študenta programu ERASMUS+