ERASMUS+


V roku 2007 VŠMP ISM získala Univerzitnú chartu Erasmus, ktorá umožňuje učiteľom, študentom a administratívnym pracovníkom absolvovať zahraničné stáže a pobyty v rámci programu Erasmus. Projekty Erasmus podporujú rozvoj kvality vzdelávania a zainteresovaným stranám poskytujú možnosť získať nemalé výhody pri uplatnení sa na trhu práce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

 

Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Radvanská,

Konzultačné hodiny: po dohode
mail: erasmus@ismpo.skradvanska@ismpo.sk

 

AKTUALITY – NEPREHLIADNITE!

ZMLUVA S NÁRODNOU AGENTÚROU SAAIC

Spolupráca s WORKSPACE EUROPE

ERASMUS – pokyny, smernice, príručky

Predmety, ktoré môžu byť vyučované v cudzích jazykoch

PONUKA SPOLUPRÁCE – stáže, práca v zahraničí

 

TEACHER MOBILITY

STUDENT MOBILITY

STAFF MOBILITY

 

 

Prehľad bilaterálnych dohôd – kontakty a informácie

skoly BILAT DOHODY_Erasmus+.doc

 

Stratégia internacionalizácie

Stratégia internacionalizácie.pdf

 

Katalóg kurzov / Study courses:

II. – Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol

II. – Ethics in Public Relations and Business Protocol

II. – Sociálne služby a poradenstvo

II. – Social Services and Counselling

I. – Hospodárska a podnikateľská etika

I. – Business Ethics

I. – Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

I. – International Business in Trade and Services

I. – Sociálne služby a poradenstvo

I. – Social Services and Counselling

 

 

CHARTA PROGRAMU ERASMUS (2014-2020)

Oficiálna charta programu ERASMUS (docx)

CHARTER ism submitted.pdf

POLACKO podpis charter.jpeg