ERASMUS+


V roku 2007 VŠMP ISM získala Univerzitnú chartu Erasmus, ktorá umožňuje učiteľom, študentom a administratívnym pracovníkom absolvovať zahraničné stáže a pobyty v rámci programu Erasmus. Projekty Erasmus podporujú rozvoj kvality vzdelávania a zainteresovaným stranám poskytujú možnosť získať nemalé výhody pri uplatnení sa na trhu práce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

 

Inštitucionálny koordinátor programu ERASMUS+ a kontaktná osoba: PhDr. Katarína Radvanská
Konzultačné hodiny: po dohode
mail: erasmus@ismpo.skradvanska@ismpo.sk

Asistent koordinátora a kontaktná osoba: PhDr. Viera Mokrišová, MBA
mail: mokrisova@ismpo.sk

 

SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+
Sadzby programu ERASMUS+
Charta študenta programu ERASMUS+
SMERNICA č. 2/2019 – Realizácia mobilít v rámci programu Erasmus+ na VŠMP ISM Slovakia v Prešove