Vedecká rada


Zloženie vedeckej rady

 

Predseda vedeckej rady:

doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

 

Interní členovia vedeckej rady :

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

prof. PhDr. Vojtěch Słomski, PhD.

prof. PhDr. Pavel Czarnecki, PhD., MBA

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

prof. dr. hab. Zbigniew Marek

prof. Slawomír Mazur, PhD.

doc. Ing. Emília Pribišová, PhD., MPH

doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

doc. Ing. Martin Vološin, PhD

doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA

PhDr. Marián Ambrozy, PhD.

 

Externí členovia vedeckej rady :

prof. Ing. Milan Žák, CSc.  -  rektor VŠEM Praha, Česká republika

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  - riaditeľ IVSP, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava

prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. – vedúci katedry FR, Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - prodekan EF VŠB-TU Ostrava, Česká republika

doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc. – EF TU Košice, Slovenská republika

Rokovací poriadok vedeckej rady

Rokovací poriadok vedeckej rady.pdf

 

Zasadnutia vedeckej rady

 • 09.10.2006
 • 09.05.2007
 • 27.09.2007
 • 05.12.2007
 • 21.02.2008
 • 13.03.2008
 • 28.04.2009
 • 15.12.2009
 • 28.04.2010
 • 28.04.2011
 • 26.04.2012
 • 25.04.2013
 • 24.04.2014
 • 29.04.2015
 • 27.04.2016
 • 27.04.2017