Vedecká rada


Zloženie vedeckej rady

 

Predseda vedeckej rady:

doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

 

Interní členovia vedeckej rady :

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

prof. PhDr. Vojtěch Słomski, PhD.

prof. PhDr. Pavel Czarnecki, PhD.

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

prof. dr. hab. Zbigniew Marek

doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

doc. Ing. Martin Vološin, PhD.

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.

doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

doc. PhDr. Miroslav Kmec, PhD.

Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA

PhDr. Marián Ambrozy, PhD.

 

Externí členovia vedeckej rady :

prof. Ing. Milan Žák, CSc.  -  rektor VŠEM Praha, Česká republika

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.  - riaditeľ IVSP, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. - prodekan EF VŠB-TU Ostrava, Česká republika

doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc. – EF TU Košice, Slovenská republika

Rokovací poriadok vedeckej rady

Rokovací poriadok vedeckej rady.pdf

 

Zasadnutia vedeckej rady

 • 09.10.2006
 • 09.05.2007
 • 27.09.2007
 • 05.12.2007
 • 21.02.2008
 • 13.03.2008
 • 28.04.2009
 • 15.12.2009
 • 28.04.2010
 • 28.04.2011
 • 26.04.2012
 • 25.04.2013
 • 24.04.2014
 • 29.04.2015
 • 27.04.2016
 • 27.04.2017