Disciplinárna komisia


Zloženie discipilinárnej komisie

 


Predseda disciplinárnej komisie:

JUDr. Dušan Čurila, PhD.
email: curila@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 – 758 17 98

 

Členovia disciplinárnej komisie:

 

PhDr. Zuzana Karabinošov – členka za zamestnaneckú časť
Antónia Šechná – členka za študentskú časť
Igor Jurašek – člen za študentskú časť 

Disciplinárny poriadok

Disciplinarny poriadok.pdf