Akademický senát


Zloženie akademického senátu

Predsedníčka akademického senátu:

Ing. Iveta Sedláková, PhD.

 

Podpredsedníčka akademického senátu za zamestnaneckú časť:

PhDr. Katarína Radvanská


Podpreseda akademického senátu za študentskú časť:

Soňa Hriňáková


Tajomníčka akademického senátu:

PhDr. Bibiána Arvayová


Členovia akademického senátu:

Doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
PhDr. Lenka Lachytová, PhD.
PhDr. Viera Mokrišová
Mgr. Katarína Polačková
Mgr. Renáta Pribulová
Mgr. Stanislav Kmec
PhDr. Jozef Polačko
Dagmar Volochová
Martin Chovanec
Mariana Hurtuková
Ivan Vreštiak

 

Rokovací poriadok Akademického senátu.pdf
Zásady volieb do Akademického senátu.pdf