Vedecko-pedagogické pracoviská


Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu

Vedúca katedry:
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA (mokrisova@ismpo.sk)

profesori:
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (lev.bukovsky@upjs.sk)

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc. (satanova@ismpo.sk)

docenti:

doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. (kuzmisinova@ismpo.sk)

doc. Ing. Martin Vološin, PhD. (volosin@ismpo.sk)

odborní asistenti:

PhDr. Viera Mokrišová, MBA (mokrisova@ismpo.sk)

Ing. Jozef Polačko (kancelar@ismpo.sk)

Ing. Eva Hvizdová PhD., MBA (hvizdova@ismpo.sk)

Ing. Iveta Sedláková, PhD. (sedlakova@ismpo.sk)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-


 

 

Katedra spoločenských vied

Vedúci katedry:

PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA (admin@ismpo.sk)

profesori:
Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD. (slomski@vizja.pl)

Dr h.c. prof. ThLic. PhDr. Pavel Czarnecki, PhD., MBA (pawel@czarnecki.co)

prof. dr.hab Marek Zbigniew
prof. DrSc. Slawomir Mazur

docenti:
Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD. (storoska@ismpo.sk)
doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.
doc. Ing. Emília Pribišová, PhD.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (gaziova@ismpo.sk)

odborní asistenti:
JUDr. Dušan Čurila, PhD. (dusancurila@gmail.com)
PhDr. Marián Ambrozy, PhD. (ambrozy@ismpo.sk)
Mgr. Mária Virčíková, PhD. (maria.vircikova@gmail.com)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Mgr. Ingrida Vaňková, PhD. (vankova@ismpo.sk)


 

 

Centrum odbornej jazykovej prípravy

Vedúca centra:
PhDr. Katarína Radvanská (radvanska@ismpo.sk)

odborní asistenti:
PhDr. Zuzana Karabinošová (karabinosova@ismpo.sk)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Mgr. Ingrida Vaňková, PhD. (vankova@ismpo.sk)