Útvar rektora


Rektor:
Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
email: rektor@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98

 

Sekretariát rektora:
PhDr. Bibiána Arvayová 
email: sekretariatrektora@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98

 

 

Prorektor pre štúdium:
Ing. Eva Hvizdová, PhD., MBA
email: hvizdova@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98

 

Prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy:
Mgr. Marián Ambrozy, PhD.
email: ambrozy@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98

 

Študijné oddelenie:
Mgr. Katarína Polačková
email: studijne@ismpo.sk
tel./fax: +421 (0) 51 758 17 97
tel. : +421 (0) 51 758 17 99
Ing. Ľudmila Balunová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
email: balunova@ismpo.sk
Mgr. Renáta Pribulová
email: pribulova@ismpo.sk