Konzultačné hodiny


Letný semester / skúškové obdobie (2017/2018):

 

 

PhDr. Zuzana Karabinošová:  pred výučbou + podľa dohody

PhDr. Katarína Radvanská:    utorok – 13.00 – 14.00  +  podľa dohody

Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.:  piatok – 12.00 – 14.15

Doc. PhDr. Jarmila Opalková, PhD. : pred výučbou + podľa dohody

Mgr. Marián Ambrozy, PhD. Utorok 9.30 – 11.00 hod.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. po dohode s vyučujúcim
Doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. Utorok 09.30 – 11.00 hod.
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Streda 13.00 – 13.45 hod.
                                                                                    po dohode na sekretariáte rektora
PhDr. Jozef Polačko Pondelok 12.00 – 13.00 hod.
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Štvrtok                           12.50 – 13.20 hod.

 

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.                  utorok  13:00 – 14:00 hod.
 
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.                       po dohode mailom 2.3.2018,3.3.2018, 23.3.2018,24.3.2018,6.4.2018,7.4.2018 
 
 
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA                      streda: 13:00 – 14:00 hod.
 
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.                 utorok: 12:30 - 13:30 hod.
                                                                            
PhDr. Viera Mokrišová, MBA                          streda 13:00 – 14:00 hod.
                                                                            
Ing. Iveta Sedláková, PhD.                                               utorok 14:00 – 15:30 hod.