Konzultačné hodiny


Zimný semester (2018/2019):

 

 

Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.: piatok: 12.00 – 14.15

 

PhDr. Katarína Radvanská:  streda:   11:15 – 13:00 – Erasmus

štvrtok:  12.00 – 13.00

                                                   

PhDr. Zuzana Karabinošová: piatok: po výučbe a podľa dohody

 

Doc. PhDr. Jarmila Opalková, PhD.:  pred výučbou  a podľa dohody

 

Mgr. Marián Ambrozy, PhD. Utorok 9.30 – 11.00 hod.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. po dohode s vyučujúcim
 Doc. PhDr. Emília Pribišová, PhD.  štvrtok  15.30 – 15:50
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Streda 11.30 – 12.30 hod.
                                                              je potrebné nahlásiť sa emailom na: sekretariatrektora@ismpo.sk
PhDr. Jozef Polačko Pondelok 12.00 – 13.00 hod.
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Štvrtok                           12.50 – 13.20 hod.

 

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.                  utorok  13:00 – 14:00 hod.
 
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.                      12:00 - 14:00 hod. po dohode mailom podľa dátumov výučby
 
 
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA                      pondelok: 15:00 – 16:00 hod.
 
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.                 utorok 10:15 - 11:00,  14:00 - 14:45 hod.
                                                                            
PhDr. Viera Mokrišová, MBA                          pondelok 12:00 – 13:00 hod.
                                                                            
Ing. Iveta Sedláková, PhD.                          utorok 08:50 – 09:35 hod., 12:50 - 13:35 hod.