Konzultačné hodiny


Zimný semester / skúškové obdobie (2017/2018):

 

Mgr. Vaňková, PhD.

Denní a externí študenti:
konzultačné hodiny počas skúškového obdobia k ZP: piatok 12:30 – 14:00

 

PhDr. Karabinošová Pondelok 16.30 – 17.15 (+ podľa dohody)
PhDr. Radvanská Štvrtok 13.30 – 15.00 (+ podľa dohody)
Mgr. Marián Ambrozy, PhD. Utorok 9.30 – 11.00 hod.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. po dohode s vyučujúcim
Doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. Utorok 09.30 – 11.00 hod.
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Streda 13.00 – 13.45 hod.
                                                                                    po dohode na sekretariáte rektora
Mgr. Jozef Polačko Pondelok 12.00 – 13.00 hod.
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Štvrtok                           12.50 – 13.20 hod.

 

prof. RNDr. Lev   Bukovský, DrSc. utorok 13:00 –   14:00 hod.
Ing. Eva Hvizdová,   Ph.D., MBA utorok 13:00 –   14:30 hod.
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. utorok 10:00 – 11:00 hod.
piatok: 06.10.,20.10.,01.12. 2017
PhDr. Viera Mokrišová, MBA utorok od 10:00 – 10:45 hod.utorok od 15:30 – 16:15 hod.
Ing. Iveta Sedláková, PhD. štvrtok 09:15 – 10:00 hod.
štvrtok:14:30 – 15:15 hod.
prof. Ing.Anna Šatanová, CSc. 6.11.2017,20.11.2017,

15.12.2017