Konzultačné hodiny


Letný semester (2018/2019):

 

 

Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.: piatok – 12:00 – 14:15

PhDr. Katarína Radvanská:  utorok:   10:00 – 11:00, piatok:  13.30 – 14.30, resp. po dohode

PhDr. Zuzana Karabinošová: pondelok: 17:00 – 17:45; štvrtok: 17:00 – 17:45; sobota: po dohode

Doc. PhDr. Jarmila Opalková, PhD.:  sobota: po výučbe a po dohode

 

PhDr. Marián Ambrozy, PhD. Utorok 9.30 – 11.00 hod.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. po dohode s vyučujúcim
 Doc. PhDr. Emília Pribišová, PhD.  štvrtok  15.30 – 15:50
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Streda 11.30 – 12.30 hod.
                                                              je potrebné nahlásiť sa emailom na: sekretariatrektora@ismpo.sk
PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA po potvrdení e-mailom deň vopred na admin@ismpo.sk pondelok a streda 08:00 – 09:00
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Štvrtok                           12.50 – 13.20 hod.

 

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.                  utorok  12:00 – 13:30 hod.
 
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA                      streda: 14:00 – 15:00 hod.
 
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.                 utorok: 12:30 - 13:30 hod.
                                                                            
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA                   štvrtok.: 13:00- 14:30 hod.
                                                                            
Ing. Iveta Sedláková, PhD.                          utorok : 12:30 – 14:00 hod.

 

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.                 	15.02.2019 14:15 - 19:15 hod. 
						16.2.2019  8.00 - 13.00 hod. 

						15.3.2019  14:15 - 19:15 hod. 
						16.3.2019  8.00 - 13.00 hod. 

						5.4.2019  14:15 - 19:15 hod. 
						6.4.2019  8.00 - 13.00 hod.