Konzultačné hodiny


Letný semester / skúškové obdobie (2016/2017):

 

Mgr. Vaňková, PhD.

Denní študenti:
Utorok: 13:00-14:30

Externí študenti:
19.05.2017 (piatok)    12:30- 14:00
09.06.2017 (piatok)    12:30- 14:00
23.06.2017 (piatok)    12:30- 14:00

PhDr. Karabinošová Streda 13.45 – 14.15 a 16.00 – 16.30;  Piatok 16.30 – 17.30
PhDr. Radvanská Pondelok 12.15 – 13.45, externí š. podľa dohody
Mgr. Marián Ambrozy, PhD. Utorok 9.30 – 11.00 hod.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. po dohode s vyučujúcim
Doc. PhDr. Lenka Lachytová, PhD. Utorok 09.30 – 11.00 hod.
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Streda 13.00 – 13.45 hod.
                                                                                    po dohode na sekretariáte rektora
Mgr. Jozef Polačko Pondelok 12.00 – 13.00 hod.
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Štvrtok                           12.50 – 13.20 hod.

 

prof. RNDr. Lev   Bukovský, DrSc. utorok 13:00 –   14:30 hod.
Ing. Eva Hvizdová,   Ph.D., MBA utorok 11:00 –   12:00 hod.
utorok 14:30 – 15:30 hod.
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. utorok 13:30 – 14:30 hod.
streda 10:30 – 11:30 hod.
Ing. Renáta Madzinová, PhD. utorok :13:00 – 14:30 hod.
PhDr. Viera Mokrišová streda: 13:00 – 15,30 hod.
Ing. Iveta Sedláková, PhD. štvrtok 10:30 – 11:15 hod.
štvrtok:14:15 – 15:00 hod.
doc. Ing. Vojtech Spáčil, CSc. 24.2., 25.2., 24.3., 28.4.2017
od 12.00 do 15.00 hod.
prof. Ing.Anna Šatanová, CSc. mailom na satanova@ismpo.sk
doc. Ing. Martin Vološin, PhD. utorok: 13:00 – 14:00
štvrtok: 10:00 – 12:00
Ing. Darina Vološinová, PhD. utorok: 11:10 – 12:10
štvrtok: 12:00 – 13:00
17.2.2017 17.15 – 17.35
17.3.2017 17.15 – 18.00
31.3.2017 17.15 – 17.35
5.5.2017 16.30 – 17.30