Konzultačné hodiny


Zimný semester (2019/2020):

 

 

Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.: piatok – 12:00 – 14:15

PhDr. Katarína Radvanská:  utorok:   10:00 – 11:00, piatok:  13.30 – 14.30, resp. po dohode

PhDr. Zuzana Karabinošová: pondelok: 17:00 – 17:45; štvrtok: 17:00 – 17:45; sobota: po dohode

PhDr.Alžbeta Dzurková Virostková PhD..:  piatok 13.45 -14.15 resp.po dohode

 

PhDr. Marián Ambrozy, PhD. Utorok 9.30 – 11.00 hod.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. po dohode s vyučujúcim
 Doc. PhDr. Emília Pribišová, PhD.  štvrtok  15.30 – 15:50
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Pondelok 12.10 – 13.10 hod.
                                                              je potrebné sa dohodnúť na sekretariáte rektora. (sekretariatrektora@ismpo.sk)
PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA po potvrdení e-mailom deň vopred na admin@ismpo.sk pondelok 11:00 – 12:00
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Štvrtok                           12.50 – 13.20 hod.

 

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.                  utorok  13:00 – 14:30 
Ing. Mgr. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA            pondelok: 12:00 – 13:30 
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.                 utorok: 9:30 - 10:30,  13:30 - 14:30 
PhDr. Viera Mokrišová,  PhD., MBA             streda.: 13:00- 14:30 

Ing. Iveta Sedláková, PhD.           pondelok: 12:30 -  14:00                                                                         
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.     11.10.2019 piatok 19:00 – 20:00  
12.10.2019 sobota 7:00 - 8:00 hod. a 12:45 - 13.30  
25.10.2019 piatok 19:00 – 20:00  
26.10.2019  sobota 8:00 – 10:00  a 12:.45 – 13:30  
22.11.32019 piatok 19:15 – 20:00  
23.11.2019  sobota 7:00 – 10:00  
29.11.2019 piatok 19:00 – 20:00  
30.11.2019  sobota 7:00 – 8:00 
doc. Ing. Zuzana Zavadská, PhD.                    štvrtok : 13.30 -  15.00 - 
nutné vopred dohodnúť mailom