Prednáškové pobyty


 

Pedagóg:
Ing. Renáta Madzinová, PhD.
Hostiteľská inštitúcia:
Vysoká škola ekonómie a managementu, Praha, Česká republikaPedagóg:
Ing. Soňa Hurná, CSc.
Hostiteľská inštitúcia:
Technická univerzita v Ostrave, Ekonomická fakulta, Česká republika 

 

Pedagóg:
Ing. Eva Hvizdová
Hostiteľská inštitúcia:
Technická univerzita v Ostrave, Ekonomická fakulta, Česká republika

 

 

Pedagóg:
doc. Ing. Martin Vološin, PhD.
Hostiteľská inštitúcia:
 ISM Dortmund
 ISM Frankfurt a/Main
 ISM München
 ISM Hamburg
 ISM Dortmund

Program prednáškového pobytu (téma):
Doing Business in Slovakia and other V4 countries (Slovakia, Hungary, Poland, Czech republic)

 

 

Pedagóg:
Dr. Miroslav Kmec, CSc
Hostiteľská inštitúcia:
Vysoká štátna odborná škola B. Markiewicza v Jaroslawe, Poľsko

 

 

Pedagóg:
PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD.
Hostiteľská inštitúcia:
Univerzita Jána Amosa Komenského v Prahe, Česká republika

 

 

Pedagóg:
PhDr. Lenka Lachytová, PhD.
Hostiteľská inštitúcia:
Univerzita Jána Amosa Komenského v Prahe, Česká republika

 

 

Pedagóg:
Mgr. Zuzana Karabinošová
Hostiteľská inštitúcia:
Súkromná vysoká škola ekonomických štúdií v Prahe, Česká republika

 

Pedagóg:
Ing. Iveta Sedláková, PhD.
Hostiteľská inštitúcia:
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. Praha, Česká republika
Wyzsa Szkola Finansow i Zarzadzania w Warszawie, Poľská republika
Wyzsa Szkola Prawa i Administracji w Rzeszowie, Poľská republika
Universitatea din Oradea, Rumunsko
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. Praha, Česká republika

 

Pedagóg:
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.
Hostiteľská inštitúcia:
VŠEM Praha, Česká republika