Konferencie a podujatia


2016

 

KONFERENCIE: “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XI. a Kvalita Života VII.- Lesnica, Pieniny, 27.-28.4.2016

 

2015

 

KONFERENCIE: “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít X. a Kvalita Života VI.-
Týždeň vedy a techniky 2015
Volejbalový turnaj 2015

2014

6. Medzinárodná študentská vedecká konferencia – 13. máj 2014
>KONFERENCIE: “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít IX a Kvalita Života V.- Stropkov 24.-25. apríl 2014
Valentínska kvapka krvi – 18.03.2014
Predajná výstava Vydavateľstva Portál – 18.02.2014
Deň otvorených dverí 2014 + súťaž Hodnoty človeka 11.-12.02.2014
2013
Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014
ISM Party 30.04.2013
Veľvyslanec SRN navštívil ISM 29.04.2013
Jarná Kvapka Krvi 11.4.2013 + fotodokumentacia
Návšteva zástupcu veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, p.Reinharda Wiemera 19.3.2013
Volejbalový turnaj o putovný pohár rektora 20.3.2013
Študentská vedecká konferencia 16.04.2013 + fotodokumentácia
Konferencia “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII – 25.-26.apríl 2013
Konferencia “Kvalita života IV” 25.-26.apríl 2013
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013
Detská univerzita 08.-12.07.2013 
2012
1. výročie požehnania Kaplnky sv. Marka na VŠMP ISM v Prešove 15.novembra 2012 + fotodokumentácia
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 5.-11.novembra 2012 + fotodokumentácia
Prednáška misionára z Rwandy páter Jozef Humeňanský. 24.10.2012
Konference- Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností 23.11.2012
Konferencia “ZBRANE A PREVENCIA psychosociálneho zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií” – 19.10.2012
Výstava študentských prác z PU v Prešove 15.10.2012 – 31.12.2012
Predajná výstava Vydavateľstva Portál – 08.10.2012 + fotodokumentácia
Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 – 24.09.2012 + fotodokumentácia
Konferencia “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VII – 26.-27.apríl 2012
4. Medzinárodná študentská vedecká konferencia 2012
Deň zdravia pre študentov a učiteľov – 17.04.2012 + fotodokumentacia
2011
Predajná výstava Vydavateľstva Portál – 05.12.2011 + fotodokumentácia
Konferencia “Kvalita života III” 24.11.2011
Prednáška “Zážitok klinickej smrti” prof. T. Zasepa, PhD. – 15.11.2011 + fotodokumentácia
Požehnanie kaplnky sv. Marka na VŠMP ISM Slovakia v Prešove 15.11.2011 + fotodokumentácia
Prednášky v rámci “Týždňa vedy a techniky 2011″ 07.-11. 11.2011
Konferencia “Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III”10.11.2011
Výstava študentských prác z PU v Prešove 01.11.2011 – 31.12.2011
Inovovať vo vzdelávacom procese znamená zavádzať novinky +fotodokumentácia