Edičná činnosť


Edičná komisia

Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
doc. PhDr. Miroslav Kmec, PhD.
Ing. Darina Vološinová, PhD.
Ing. Renáta Madzinová, PhD.
Mgr. Katarína Radvanská

Publikácie vydané vysokou školou

Príloha Veľkosť
Zoznam vydaných publikacii ISM 2006.pdf 74.71 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2007.pdf 78.52 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2008.pdf 79.84 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2009.pdf 80.42 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2010.pdf 78.44 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2011.pdf 86.19 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2012.pdf 79.78 KB