Rigorózne konanie


- Rigorózne konanie na VŠMP ISM Slovakia v Prešove (PhDr.)

 

Bližšie informácie PhDr. Arvayová Bibiána na sekretariáte rektora 051/758 17 98, alebo sekretariatrektora@ismpo.sk.