Zahraničné vzťahy

V roku 2007 VŠMP ISM získala Univerzitnú chartu Erasmus, ktorá umožňuje učiteľom, študentom a administratívnym pracovníkom absolvovať zahraničné stáže a pobyty v rámci programu Erasmus. Projekty Erasmus podporujú rozvoj kvality vzdelávania a zainteresovaným stranám poskytujú možnosť získať nemalé výhody pri uplatnení sa na trhu práce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Karabinošová,

Konzultačné hodiny: po dohode
mail: erasmus@ismpo.sk, karabinosova@ismpo.sk

AKTUALITY - NEPREHLIADNITE! - nové prílohy o stážach a mobilitách!

ZMLUVA S NÁRODNOU AGENTÚROU SAAIC
ERASMUS - pokyny, smernice, príručky
BILATERÁLNE DOHODY - prehľad
PONUKA SPOLUPRÁCE - stáže, práca v zahraničí
CHARTA PROGRAMU ERASMUS (2014-2020)

TEACHER MOBILITY
STUDENT MOBILITY
STAFF MOBILITY