Výberové konanie

Výberové konanie VŠMP ISM Slovakia v Prešove: