Veda a výskum

Grantové projekty
Grantové projekty zahraničných a medzinárodných grantových agentúr.
Grantové projekty domácich grantových agentúr.
Inštitucionálne granty.
Publikačná činnosť
Prehľad publikačnej činnosti
Edičná činnosť
Edičná komisia.
Publikácie vydané vysokou školou.
Bibliografická registrácia publikačnej činnosti pedagógov.
Vedecké podujatia
Vedecké podujatia organizované vysokou školou.
Účasť pedagógov na vedeckých podujatiach.
Prednáškové pobyty
Prednáškové pobyty pedagógov na iných pracoviskách.
Prednáškové pobyty pedagógov z iných pracovísk na vysokej škole.
Vedecké grémiá
Členstvo pedagógov vo vedeckých a odborných grémiách.
Ocenenia a vyznamenania
Ocenenia a vyznamenania školy.
Ocenenia a vyznamenania pedagógov.
Ocenenia a vyznamenania študentov.
PrílohaVeľkosť
Publikacna cinnost a grantova uspesnost 2010.pdf238.67 KB
Publikacna cinnost a grantova uspesnost VSMP ISM 2011.pdf198.76 KB
Publikacna a grantova uspesnost za rok 2012.pdf208.74 KB