Napísali o nás

Naša škola medzi 4 najúspešnejšími z pohľadu zamestnanosti absolventov


Stabilné pôsobenie našej školy VŠMP ISM Slovakia v Prešove prinieslo už svoje výsledky aj v podobe úspešnosti našich absolventov na trhu práce.
Podľa porovnania úspešnosti absolventov fakúlt v rámci vysokých škôl v Prešovskom kraji za roky 2010-2012 na základe údajov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sme sa umiestnili na 4.mieste s priemernou hodnotou nezamestnanosti absolventov 3,91%.

zdroj: www.tujepraca.sk

Článok o stáži našich študentov v Moskve

V časopise VMESTE č.3/2013 bol publikovaný článok PhDr. Drahomíry Sabolovej o stáži študentov našej vysokej školy v Inštitúte ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve. Článok si môžete prečítať v prílohe.

Denník SME 26.1.2011 - príloha o vysokých školách

http://dennik.sme.sk/vydanie/20110126/

VŠMP ISM Slovakia v Prešove - strana 68 - 69

Menovanie prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc. do funkcie rektora VŠMP ISM Slovakia v Prešove - 17.01.2011

17. januára 2011 vymenoval prezident SR Ivan Gašparovič do funkcie nových rektorov, medzi nimi aj nášho pána rektora prof. RNDr. Leva Bukovského, DrSc.
http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=12834

http://www.cas.sk/clanok/189581/gasparovic-bude-menovat-rektorov-po-novo...

Aj keď je pomerne mladou inštitúciou, na jej chodbách cítiť atmosféru vysokoškolského života

Rozhovor s rektorom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove prof. RNDr. Levom Bukovským, DrSc. Vydané 11.11.2010.

http://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/2010_11_11_06V.pdf

STV - medzinárodná vedecká konferencia INTERNATIONAL BUSINESS AND INNOVATIONS IN BUSINESS ACTIVITIES V

V nasledujúcom linku, v relácii Slovensko dnes, 29. 4.

Cena rektora VŠEM Praha, ČR

Absolventka VŠMP ISM Slovakia v Prešove Martina Bérešová vyhrala medzinárodnú súťaž v Prahe, ČR a získala 2-ročné štúdium MBI bezplatne.
zdroj:
http://korzar.sme.sk/c/4885459/bakalarka-z-presova-vyhrala-v-prahe-studi...

...prešovská ISM-ka dáva dobrý základ...Tomáš Makatúra - "Politika & lobistika"

Tomáš Makatúra - študent 3. ročníka úspešne reprezentuje školu a mesto.
zdroj:
http://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/2009_03_19_05V.pdf

Týždeň vedy a techniky na Slovensku. 2008

Téma "Nakŕmi veda ľudstvo?"
Tomáš Makatúra - študent 3. ročníka - vyhral 1. miesto v celoslovenskej súťaži.

zdroj: