Informácie pre študentov

2.stupeň ekonomického štúdia!

Na základe medzinárodnej spolupráce VŠMP ISM Slovakia v Prešove a Wyzsej Szkoly Menedzerskiej w Waszawie Vám oznamujeme, že v akademickom roku 2014/2015 máte možnosť pokračovať v štúdiu v odbore: Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie (Manažment podnikania v integrovanej Európe)

- výučba v priestoroch VŠ MP ISM Slovakia v Prešove
- školné: prvý a druhý semester 700€/ semester
tretí a štvrtý semester 800€/ semester

Prihlášky doručte na študijné oddelenie VŠMP ISM Slovakia v Prešove do 30.04.2014
Poplatok za prijímacie konanie je 40€. Prihlášku nájdete v prílohe.

ak by mal niekto problém s nejakým bodom prihlášky v poľštine, obráťte sa mailom na admin@ismpo.sk

Ďalší ročník volejbalového turnaja ISM - 1.4. 2014!


Pozývame Vás na ďalší ročník volejbalového turnaja ISM Slovakia v Prešove.
Turnaj amatérskych družstiev - 3 dievčatá + 3 chalani a náhradník/ci.
Turnaj sa uskutoční 1.4.2014 o 8:30 na ZŠ Sibibírskej v Prešove.
Čaká na Vás obcňčerstvenie, tričko s logom školy a exibičný zápas proti učiteľom ISM Slovakia.
Schéma turnaja: podľa počtu prihlásených družstiev.

kontakt: Každý tím si zvolí kapitána, ktorý pošle mená hráčov, odbor a ročník na mailovú adresu: jakub.bohata@gmail.com

Oznam pre študentov 2TSKm

Oznam pre študentov teórie riadenia služieb v oblasti kultúry - magisterské štúdium (externé)

"Aktuálne tendencie v súčasnom umení" s A.Hausovou sa prekladá z termínu piatok 11.4. na termín SOBOTA 5.4. o 8:00 hod v Aule2 (426)

Odborná prax

prílohy k odbornej praxi

6. Medzinárodná študentská vedecká konferencia

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia

a

Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Organizujú

6. Medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu

13. mája 2014 v Prešove

prihláška, pozvánka a info v prílohe:

Nový študijný poriadok

Od 01.02.2014 je v platnosti nový študijný poriadok.

Oznam pre študentov 2.ročníka TSKme

Dňa 7.3. 2014 nebude predmet "Aktuálne tendencie v súčasnom umení" s A.Hausovou, ale namiesto toho bude "Financovanie v kultúrno-spoločenských službách" s I.Sedlákovou.

Náhrada hodiny s A.Hausovou bude v piatok 21.3. 2014 v čase 14:15 - 17:15 hod. Tým, že je zaradená hodina "Financovanie v kultúrno-spoločenských službách" navyše, táto už nebude v termíne 5.4. ako bola pôvodne v rozvrhu.

Aktuálny rozvrh si zobrazíte v AiSe

Národný štipendijný program na podporu mobilít

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2014/2015.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2014 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2014/2015. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

viac info v prílohe

Zoznam študentov, ktorí nevrátili knihy do Knižnice ISM - AKTUALIZACIA

Žiadame menovaných študentov, aby uvedené publikácie vrátili do knižnice, poslali ich poštou prípadne si ich predĺžili mailom (ak doba vrátenia nepresiahla 30 dní) na adresu: vojdulova@ismpo.sk.

Zmena v rozvrhu 1MPb (denné štúdium)

Štvrtkové hodiny sa posúvajú - o 1 vyučovaciu hodinu neskôr, teda namiesto 11:20 - 15:45 to bude po novom 12:10 - 16:35 v rovnakom poradí aj miestnostiach.