Dokumenty a legislatíva

Štatút vysokej školy

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 3 a § 103 zákona č. 131/2002 Z. z.

Zásady výberového konania

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 3 a § 103 zákona č. 131/2002 Z. z.