Organizačná štruktúra

Útvar rektora

Rektor:
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
email: rektor@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98

Sekretariát rektora:
Mgr. Bibiána Arvayová
email: sekretariatrektora@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98

...> čítať ďalej...

Prorektorka pre štúdium:
Ing. Renáta Madzinová, PhD.
email: madzinova@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98
Prorektor pre rozvoj:
Dr.h.c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
email: storoska@ismpo.sk
tel: +421 (0) 51 758 17 98

Útvar kancelára

Kancelár:
Ing. Jozef Polačko
email: kancelar@ismpo.sk
tel.: +421 (0) 51 758 17 98

Právne oddelenie:
Mgr. Jozef Vojdula
email: vojdula@ismpo.sk
tel.: +421 (0) 51 758 17 98

Ekonomické oddelenie:
Ing. Mária Semanová
email: semanova@ismpo.sk

Mgr. Stanislav Kmec
email: kmec@ismpo.sk

Vedecko-pedagogické pracoviská

Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu

Vedúca katedry:
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (hurna@ismpo.sk)

profesori:
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (rektor@ismpo.sk)

..> čítať ďalej...