Konferencie a semináre

Požehnanie kaplnky sv. Marka na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Dňa 15.11.2011 požehnal Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy kaplnku sv. Marka na VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Kaplnka sa nachádza na 3. posch. miestnosť č. 424 a bude otvorená pre študentov, pedagógov a zamestnancov školy.