Knižnica

Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove

so sídlom na Duchnovičovom námestí č. 1, Prešov

On-line katalóg knižnice VŠMP ISM Slovakia v Prešove:
http://194.160.178.22/mask/subornykatalog.htm

Výpožičné hodiny v knižnici:
Pondelok 08:30 – 15:30
Utorok 08:30 – 15:30
Streda 08:30 – 15:30
Štvrtok 08:30 – 15:30
Piatok 08:30 – 15:30

Pri zápise do knižnice je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz.

Služby knižnice:

  • výpožičné (absenčné, prezenčné)
  • reprografické
  • rešeršné

Publikačná činnosť

Vyhláška 456/2012 MSVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. (Uvedená nová kategorizácia sa vzťahuje len na dokumenty vydané v roku 2013 a nemá retrospektívnu platnosť.)
V prílohách sa nachádza publikačná činnosť pracovníkov VŠMP ISM Slovakia v Prešove