Štúdium

Na základe správy z komplexnej akreditácie zo dňa 14.júna 2011 má VŠMP ISM Slovakia právo uskutočňovať študijné programy podľa priloženej tabuľky nižšie v prílohách. O predĺženie akreditácie požiada škola v priebehu akademického roka 2012/2013. V prílohách sa nachádzajú rozhodnutia o priznaných právach ku všetkým študijným programom.

Základné informácie
Harmonogram akademického roka
 
Študijné programy
Medzinárodné podnikanie v obchode a službách
Sociálne služby a poradenstvo
Hospodárska a podnikateľská etika
Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol
Teória, riadenie a služby v oblasti kultúry
Sociálne služby a poradenstvo
 
Prijímacie konanie pre akademický rok 2014/2015
Informácie o prijímacom konaní
Prihlášky na vysokoškolské štúdium
 
Štátne skúšky a záverečné práce
Základné informácie o štátnych skúškach
Tézy k štátnym skúškam
Záverečné práce
 
Študijné oddelenie
Kontakt
Úradné hodiny
Štipendiá a pôžičky
Ubytovanie
 
Konzultačné hodiny
 
Knižnica
Kontakt
Úradné hodiny
Služby knižnice
Knižničný poriadok
PrílohaVeľkosť
Vyjadrenie Akreditacnej komisie SR.pdf117.21 KB
Priznanie prava EVV ES Mgr.tif3.86 MB
Priznanie prava TRvOK Bc DS.tif6.08 MB
Priznanie prava TRvOK Bc ES.tif5.86 MB
Priznanie prava TRvOK Mgr DS.tif5.83 MB
Priznanie prava TRvOK Mgr ES.tif5.75 MB
Priznanie prava SSaP DS Bc.jpeg150.69 KB
Priznanie prava SSaP ES Bc.jpeg149.67 KB
Nove vyjadrenie Akreditacnej komisie SR k programu MPvOS.xls34 KB
Priznanie prava SSaP DS Mgr.pdf146.37 KB
Priznanie prava SSaP ES Mgr.pdf146.19 KB