Konferencia "Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VII - 26.-27.apríl 2012