Prednášky v rámci "Týždňa vedy a techniky 2011" 07.-11. 11.2011