Spomienka na doc. ThDr. PaedDr. Mareka Pribulu, PhD., mim. prof.

Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti, kvetinové dary a pomoc, všetkým príbuzným, priateľom, kňazom, členom akademickej obce, kolegom, známym a všetkým, ktorí sa 22.mája 2010 prišli rozlúčiť s gréckokatolíckym kňazom, rektorom, pedagógom, manželom a naším ockom, doc. PaedDr. Marekom Pribulom, PhD. mim. prof.

Manželka Renáta a deti Julko, Marek a Anička

PrílohaVeľkosť
Vasa pomoc detom.pdf49.21 KB
doc. ThDr.PaedDr. Marek Pribula, PhD., mim. prof..pdf68.25 KB