2.stupeň ekonomického štúdia!

Na základe medzinárodnej spolupráce VŠMP ISM Slovakia v Prešove a Wyzsej Szkoly Menedzerskiej w Waszawie Vám oznamujeme, že v akademickom roku 2014/2015 máte možnosť pokračovať v štúdiu v odbore: Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie (Manažment podnikania v integrovanej Európe)

- výučba v priestoroch VŠ MP ISM Slovakia v Prešove
- školné: prvý a druhý semester 700€/ semester
tretí a štvrtý semester 800€/ semester

Prihlášky doručte na študijné oddelenie VŠMP ISM Slovakia v Prešove do 30.04.2014
Poplatok za prijímacie konanie je 40€. Prihlášku nájdete v prílohe.

ak by mal niekto problém s nejakým bodom prihlášky v poľštine, obráťte sa mailom na admin@ismpo.sk

PrílohaVeľkosť
prihlaška druhý stupen PL.doc158.5 KB