Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014

Vyučovanie v zimnom semestri AR 2013/2014 sa pre všetkých denných študentov začína 23.09.2013 podľa rozvrhu v AISe. V externej forme sa začína vyučovanie podľa rozvrhu v AISe od 27.09.2013.

Slávnostné otvorenie AR 2013/2014 sa uskutočnilo dňa 23.09.2013 o 10,00 v Aule 2. V prílohe nájdete príhovor rektora pri príležitosti otvorenia nového akademického roka.

PrílohaVeľkosť
Prihovor rektora Otvorenie AR 201314.pdf84.85 KB