Konferencia "Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII - 25.-26.apríl 2013