2.stupeň ekonomického štúdia!

Na základe medzinárodnej spolupráce VŠMP ISM Slovakia v Prešove a Wyzsej Szkoly Menedzerskiej w Waszawie Vám oznamujeme, že v akademickom roku 2014/2015 máte možnosť pokračovať v štúdiu v odbore: Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie (Manažment podnikania v integrovanej Európe)

- výučba v priestoroch VŠ MP ISM Slovakia v Prešove
- školné: prvý a druhý semester 700€/ semester
tretí a štvrtý semester 800€/ semester

Prihlášky doručte na študijné oddelenie VŠMP ISM Slovakia v Prešove do 30.04.2014
Poplatok za prijímacie konanie je 40€. Prihlášku nájdete v prílohe.

ak by mal niekto problém s nejakým bodom prihlášky v poľštine, obráťte sa mailom na admin@ismpo.sk

Konferencie "Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít IX" a "Kvalita Života V" - Stropkov 24.-25. apríl 2014

Prihlášky na konferencie nájdete tu: http://www.ismpo.sk/formulare

Pokyny pre účastníkov konferencie: http://www.ismpo.sk/konfpokyny

pozvánky v prílohe:

Alumni ISM Prešov - Darujte 2% z dane občianskemu združeniu Alumni ISM Prešov

Spoločenská organizácia, najskôr pod názvom Klub priateľov VŠMP ISM Slovakia, vznikla 15. 11. 2006 ako inštitúcia na podporu a rozvoj vzdelávania študentov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove.
Nový názov, Alumni ISM Prešov, nesie občianske združenie od 4. 3. 2008. Na čele združenia je honorárny konzul Holandského kráľovstva na Slovensku a podnikateľ (Gemor Fashion) Ing. Matúš Murajda.
Spolok Alumni (z lat. chovanec , bývalý študent, súčasný študent, sympatizant, člen) pracuje aj pri našej partnerskej vysokej škole ISM Dortmund. Organizáciu s týmto názvom môžeme nájsť pri mnohých vysokých školách v zahraničí.

Naša škola medzi 4 najúspešnejšími z pohľadu zamestnanosti absolventov


Stabilné pôsobenie našej školy VŠMP ISM Slovakia v Prešove prinieslo už svoje výsledky aj v podobe úspešnosti našich absolventov na trhu práce.
Podľa porovnania úspešnosti absolventov fakúlt v rámci vysokých škôl v Prešovskom kraji za roky 2010-2012 na základe údajov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sme sa umiestnili na 4.mieste s priemernou hodnotou nezamestnanosti absolventov 3,91%.

zdroj: www.tujepraca.sk

!!! DȎLEŽITÉ !!!

Všetci študenti končiacich ročníkov si dôkladne preštudujte novú smernicu k písaniu záverečných prác - v prílohe tohto oznamu. Zároveň v prílohe nájdete licenčnú zmluvu, ktorú je potrebné vyplniť, 2 x vytlačiť a odovzdať spolu s prácou.
Licenčnú zmluvu, ktorá je v AISe len vyplníte.

Kaplnka sv. Marka na našej škole

Kaplnka sv. Marka na našej škole je pre študentov a pedagógov otvorená denne od 08:00 do 15:00. Sv. omša je počas semestra pravidelne každú stredu a vo sviatok o 13:00 hod. Sviatosť zmierenia sa vysluhuje 15 minút pred sv. omšou.
Tešíme sa na každého.

VŠMP ISM Slovakia v Prešove - oficiálna stránka na Facebooku

Pridajte sa k fanúšikom našej stránky na FB.
Odporúčame po kliknutí na "Páči sa mi", kliknúť aj na možnosť: "Pridať do záujmového zoznamu".
Aktuálne informácie, ktoré sa týkajú Vášho štúdia tak budete mať zobrazované aj na svojom Facebooku.
.
.
.
.