IES certifikácia


Our educational institution is internationally certified by International Education Society, London (IES). Our students have a possibility to acquire international IES certificate (www.iescertificate.com).

Naša vzdelávacia inštitúcia je medzinárodne certifikovaná International Education Society London (IES). Naši študenti majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES (www.iescertifikat.sk).