Študijný plán - Approved

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
SSaPb - Social Services and Counselling - (Single degree study, bachelor I. deg., full time form)
Študijný odbor:
3.1.16. - social services and counselling
Guarantee :
doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
 

Study section
Min. 180 Kreditov
Compulsory courses

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/ZPP/10  Essentials of the Psychology and Pedagogy 62P + 1C    Gažiová 
KSV/ZPRV/11  Essentials of Law 62P    Čurila 
KSV/SK/10  Social Communication 62P + 1C    Lachytová 
KSV/FV/10  Philosophy of Education 62P + 1C    Storoška 
KSV/ZS/10  Essentials of Sociology 62P + 1C    Kmec 
KSV/TV/10  Theory of Education 62P + 1C    Ružbarská 
KSV/TMSP/11  Theory and Ethodology of Social Work 62P + 1C    Lachytová 
KSV/KI/10  Crisis Intervention 62P + 1C    Storoška 
KSV/ZE/10  Essentials of Ethics 62P + 1C    Polačko 
KSV/FA/10  Philosophical Anthropology 62P + 1C    Dupkala 
KSV/OPR/10  Sectors of Law of the Slovac Republic 62P + 1C    Čurila 
KSV/SV/10  Sociology of Education 62P + 1C    Kmec 
KSV/SPY/10  Social Psychology 62P + 1C    Gažiová 
KSV/SPE/10  Social Pedagogy 62P + 1C    Ružbarská 
KSV/PSZ/11  Low of Social Welfare 62P + 1C    Čurila 
KSV/SSAP/11  Social Consultancy and Supervision 62P + 1C    Lachytová 
KSV/KMV/11  Culturology and Multicultural Education 62P + 1C    Dupkala 
KSV/RV/09  Family Education 52P + 1C    Krajčová 
KSV/MEV/10  Media Education 52P + 1C    Ambrozy 
KSV/SPP/10  Special Pedagogy 52P + 1C    Skokanová 
KSV/SZP/10  Seminar to the Final Thesis 52C    Lachytová 
KSV/FK/10  Philosophy of Culture 31P + 1C HZ    Dupkala 
KSV/SAP/11  Social and Ethical aspects of Bussines 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/PVČ/11  Free Time Education 21P + 1C HZ    Ružbarská 
KSV/ODP/10  Specialized internship 136C    Ružbarská 
KSV/ZP/10  Final Thesis 106C     

 
Compulsory elective courses

Blok - Blok 1A Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Methodology of Scientific Work 42C HZ    Lachytová 
KSV/KM/10  Criminology 41P + 1C HZ    Jurašek, Marinicová 
KSV/MISP/11  Migration and Social Work 42C HZ    Storoška 
KSV/KP/11  Careers Consultancy 42C HZ    Karkošková 


Blok - Blok 1B Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Methodology of Scientific Work 42C HZ    Lachytová 
KSV/SOS/10  Sociology Seminar 42C HZ    Kmec 
KSV/SPT/10  Social Pathology 41P + 1C HZ    Kmecová 
KSV/VAE/11  Training to Assertiveness and Empathy 41P + 1C HZ    Ružbarská 


Blok - Blok 2A Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/AJ1/10  English language I. 22C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/AJ2/10  English language II. 22C HZ    Vaňková 
COJP/AJ3/10  English language III. 22C HZ    Vaňková 
COJP/AJ4/10  English language IV. 22C HZ    Vaňková 
COJP/AJ5/10  English language V. 52C    Vaňková 


Blok - Blok 2B Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/NJ1/10  German language I. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/NJ2/10  German language II. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/NJ3/10  German language III. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/NJ4/10  German language IV. 22C HZ    Kášová 
COJP/NJ5/10  German language V. 52C    Karabinošová 


Blok - Blok 2C Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/RJ1/10  Russian language I. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ2/10  Russian language II. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ3/10  Russian language III. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ4/10  Russian language IV. 22C HZ    Sabolová 
COJP/RJ5/11  Russian language V. 52C    Sabolová 

 
Elective courses

Blok - Blok 1 Min. 8  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/EZ/10  Ethics of Responsibility 21P + 1C HZ    Karkošková 
KEMM/FINP/11  Financial Consultancy 21P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/PPSS/09  Penal and postpenal social Care 22P + 1C    Jurašek 
KSV/PFPV/10  Legal Forms of Entrepreneurial Relations 31P + 1C HZ    Kuzmišinová 
KSV/MPV/10  Methodology of Practical Sciences 62P + 1C    Kmec 

 

State exams
Compulsory courses

Blok - Blok A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SEP/11  Social Consultancy   SS       
KSV/SSaSS/11  Social Services   SS       
KSV/OB/11  Defence of Final Thesis   OB   KSV/SZP/10  *(2)    

 
Compulsory elective courses
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov