Študijný plán - Approved

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
MPb - International Business in Trade and Services - (Single degree study, bachelor I. deg., full time form)
Študijný odbor:
3.3.9. - business and trade
Guarantee :
doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
 

Study section
Compulsory courses

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/VETMIK/14  VET - Micro-economics 52P + 1C    Madzinová 
KEMM/PHO/14  Corporate economy 52P + 2C    Vološin 
KEMM/MAT/14  Mathematics 52P + 2C    Bukovský 
KSV/ZPRV/15  Essentials of Law 42P    Čurila 
KEMM/FINM/15  Finance and currency 31P + 1C HZ    Sedláková 
COJP/HAJ1/15  Business English I. 23C HZ    Radvanská 
KEMM/VETMAK/14  VET - Macro-economics 42P    Madzinová 
KEMM/MAR/15  Marketing 52P + 2C    Spáčil, Hvizdová 
KEMM/OS/15  Business services 42P + 1C    Vološinová 
KEMM/STAT/14  Statistics 41P + 2C    Kuzmišinová 
KEMM/PFP/15  Legal forms of business relations 31P + 1C    Kuzmišinová 
KEMM/INF/15  Information technologies 22C HZ    Gajdoš 
COJP/HAJ2/15  Business English II. 23C HZ    Radvanská 
KEMM/MAN/15  Management 52P + 2C    Vološin 
KEMM/OPP/15  Trade enterprising and management in trade 51P + 2C    Kuzmišinová 
KEMM/SMAR/15  Strategic marketing 52P + 1C    Spáčil, Mokrišová 
KEMM/UCT/15  Accounting I. 41P + 2C HZ    Hvizdová 
KEMM/NARP/15  National-economic policy 32P + 1C    Madzinová 
COJP/HAJ3/16  Business English III. 23C HZ    Radvanská 
KEMM/MO/11  International trade 62P + 1C    Madzinová 
KEMM/PF/15  Corporate finance 51P + 2C    Vološinová 
KEMM/DSL/15  Distributive system and logistics 42P + 1C    Mokrišová 
KEMM/UCT2/15  Accounting II. 41P + 2C    Hvizdová 
KEMM/DAN/14  Taxes 31P + 2C    Vološinová 
COJP/HAJ4/16  Business English IV. 23C HZ    Radvanská 
COJP/HAJ5/14  Business English V. 44C    Radvanská 
KEMM/CR/14  Tourism 41P + 1C HZ    Hvizdová 
KEMM/DSL/14  Distributive system and logistics 52P + 1C    Mokrišová 
KEMM/PKV/14  Product and quality 42P + 1C    Šatanová 
KEMM/SZP/14  Seminar on the final thesis 32C    Vološinová 
KEMM/VT/14  Market research 41P + 2C HZ    Spáčil, Mokrišová 
COJP/HAJ6/14  Business English VI. 32C    Radvanská 
KEMM/MM/14  International marketing 62P + 1C    Mokrišová 
KEMM/TOV/14  Commodity Science 51P + 1C HZ    Kuzmišinová 
KEMM/ZAP/11  Final thesis 10 KEMM/SZP/14  *(2)   Spáčil 

 
Compulsory elective courses

Blok - Blok 1A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/MVP/14  Methodology of research 31P + 1C HZ    Vološinová 
KSV/TEOR/15  Theory of Organizing and Management 31P + 1C HZ    Kmec 
KEMM/HMAN/15  Hotel and services management 31P + 1C HZ    Hvizdová 
KEMM/OZO/15  Operations in foreign trade 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/ETPOD/14  Corporate ethics 22P HZ    Sedláková 
KEMM/PFP/14  Legal forms of business relations 31P + 1C HZ    Kuzmišinová 


Blok - Blok 1B
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/MVP/14  Methodology of research 31P + 1C HZ    Vološinová 
KEMM/EU/15  European Union 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/PE/15  Business Ethics 31P + 1C HZ    Ambrozy 
KEMM/MAMH/15  Marketing applications 31P + 1C HZ    Mokrišová 
KEMM/MAMH/14  Marketing applications 32C HZ     
KEMM/RZ/14  Human Resources Management 21P + 1C HZ     


Blok - Blok 2A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/HNJ1/15  Business German I. 30P + 2C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ2/15  Business German II. 30P + 2C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ3/16  Business German III. 32C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ4/16  Business German IV. 32C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ5/14  Business German V. 44C    Karabinošová 
COJP/HNJ6/14  Business German VI. 32C    Karabinošová 


Blok - Blok 2B
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/HRJ1/15  Business Russian I. 30P + 2C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ2/15  Business Russian II. 30P + 2C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ3/16  Business Russian III. 32C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ4/16  Business Russian IV. 32C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ5/14  Business Russian V. 44C    Sabolová 
COJP/HRJ6/14  Business Russian VI. 32C    Sabolová 

 
Elective courses

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SK/15  Social Communication 10P + 1C    Lachytová 
KSV/EEOP/15  Ethics and etiquette in business protocol 10P + 1C    Slomski 
KSV/VAE/16  Training to Assertiveness and Empathy 11P + 0C    Ružbarská 
KEMM/MZ/15  Managerial Skills 10P + 1C    Vološin 
KSV/SOE/10  Social Ethics 62P + 1C    Polačko 

 

State exams
Compulsory courses

Blok - 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/OZP/09  Defence of final thesis   OB   KEMM/SZP/11  *(3)    
KEMM/MO/09  International Trade   SS   KEMM/VETMIK/14  *(42)    
KEMM/PHF/09  Corporate Economy and Finance   SS   COJP/HAJ6/14  *(40)    

 
Compulsory elective courses

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/HPAJ/09  Terminology in English   SS   COJP/HAJ6/14  *(8)    
COJP/HPNJ/09  Terminology in German   SS   COJP/HNJ2/14  *(8)    
COJP/HPRJ/09  Terminology in Russian   SS   COJP/HRJ2/14  *(8)    

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov