Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
MPb - Medzinárodné podnikanie v obchode a službách - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
3.3.9. - obchodné podnikanie
garant :
Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/VETMIK/14  VET - mikroekonómia 52P + 1C    Madzinová 
KEMM/PHO/14  Podnikové hospodárstvo 52P + 2C    Vološin 
KEMM/MAT/14  Matematika 52P + 2C    Bukovský 
KSV/ZPRV/15  Základy práva 42P    Čurila 
KEMM/FINM/15  Financie a mena 31P + 1C HZ    Sedláková 
COJP/HAJ1/15  Hospodárska angličtina I. 23C HZ    Radvanská 
KEMM/VETMAK/14  VET - makroekonómia 42P    Madzinová 
KEMM/MAR/15  Marketing 52P + 2C    Spáčil, Hvizdová 
KEMM/OS/15  Obchodné služby 42P + 1C    Vološinová 
KEMM/STAT/14  Štatistika 41P + 2C    Kuzmišinová 
KEMM/PFP/15  Právne formy podnikateľských vzťahov 31P + 1C    Kuzmišinová 
KEMM/INF/15  Informatika 22C HZ    Gajdoš 
COJP/HAJ2/15  Hospodárska angličtina Il. 23C HZ    Radvanská 
KEMM/MAN/15  Manažment 52P + 2C    Vološin 
KEMM/OPP/15  Obchodné podnikanie a obchodná prevádzka 51P + 2C    Kuzmišinová 
KEMM/SMAR/15  Strategický marketing 52P + 1C    Spáčil, Mokrišová 
KEMM/UCT/15  Účtovníctvo I. 41P + 2C HZ    Hvizdová 
KEMM/NARP/15  Národohospodárska politika 32P + 1C    Madzinová 
COJP/HAJ3/16  Hospodárska angličtina III. 23C HZ    Radvanská 
KEMM/MO/11  Medzinárodný obchod 62P + 1C    Madzinová 
KEMM/PF/15  Podnikové financie 51P + 2C    Vološinová 
KEMM/DSL/15  Distribučné systémy a logistika 42P + 1C    Mokrišová 
KEMM/UCT2/15  Účtovníctvo II. 41P + 2C    Hvizdová 
KEMM/DAN/14  Dane 31P + 2C    Vološinová 
COJP/HAJ4/16  Hospodárska angličtina IV. 23C HZ    Radvanská 
COJP/HAJ5/14  Hospodárska angličtina V. 44C    Radvanská 
KEMM/CR/14  Cestovný ruch 41P + 1C HZ    Hvizdová 
KEMM/DSL/14  Distribučné systémy a logistika 52P + 1C    Mokrišová 
KEMM/PKV/14  Produkt a kvalita 42P + 1C    Šatanová 
KEMM/SZP/14  Seminár k záverečnej práci 32C    Vološinová 
KEMM/VT/14  Výskum trhu 41P + 2C HZ    Spáčil, Mokrišová 
COJP/HAJ6/14  Hospodárska angličtina VI. 32C    Radvanská 
KEMM/MM/14  Medzinárodný marketing 62P + 1C    Mokrišová 
KEMM/TOV/14  Tovaroznalectvo 51P + 1C HZ    Kuzmišinová 
KEMM/ZAP/11  Záverečná práca 10 KEMM/SZP/14  *(2)   Spáčil 

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Blok 1A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/MVP/14  Metodológia vedeckej práce 31P + 1C HZ    Vološinová 
KSV/TEOR/15  Teória organizácie a riadenia 31P + 1C HZ    Kmec 
KEMM/HMAN/15  Manažment v hotelových a gastronomických službách 31P + 1C HZ    Hvizdová 
KEMM/OZO/15  Operácie v zahraničnom obchode 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/ETPOD/14  Etika podnikania 22P HZ    Sedláková 
KEMM/PFP/14  Právne formy podnikateľských vzťahov 31P + 1C HZ    Kuzmišinová 


Blok - Blok 1B
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/MVP/14  Metodológia vedeckej práce 31P + 1C HZ    Vološinová 
KEMM/EU/15  Európska únia 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/PE/15  Podnikateľská etika 31P + 1C HZ    Ambrozy 
KEMM/MAMH/15  Marketingové aplikácie a manažérske hry 31P + 1C HZ    Mokrišová 
KEMM/MAMH/14  Marketingové aplikácie 32C HZ     
KEMM/RZ/14  Riadenie ľudských zdrojov 21P + 1C HZ     


Blok - Blok 2A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/HNJ1/15  Hospodárska nemčina I. 30P + 2C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ2/15  Hospodárska nemčina II. 30P + 2C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ3/16  Hospodárska nemčina III. 32C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ4/16  Hospodárska nemčina IV. 32C HZ    Karabinošová 
COJP/HNJ5/14  Hospodárska nemčina V. 44C    Karabinošová 
COJP/HNJ6/14  Hospodárska nemčina VI. 32C    Karabinošová 


Blok - Blok 2B
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/HRJ1/15  Hospodárska ruština I. 30P + 2C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ2/15  Hospodárska ruština II. 30P + 2C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ3/16  Hospodárska ruština III. 32C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ4/16  Hospodárska ruština IV. 32C HZ    Sabolová 
COJP/HRJ5/14  Hospodárska ruština V. 44C    Sabolová 
COJP/HRJ6/14  Hospodárska ruština VI. 32C    Sabolová 

 
 
Výberové predmety

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SK/15  Sociálna komunikácia 10P + 1C    Lachytová 
KSV/EEOP/15  Etika a etiketa v obchodnom protokole 10P + 1C    Slomski 
KSV/VAE/16  Výchova k asertivite a empatii 11P + 0C    Ružbarská 
KEMM/MZ/15  Manažérske zručnosti 10P + 1C    Vološin 
KSV/SOE/10  Sociálna etika 62P + 1C    Polačko 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/OZP/09  Obhajoba záverečnej práce   OB   KEMM/SZP/11  *(3)    
KEMM/MO/09  Medzinárodný obchod   SS   KEMM/VETMIK/14  *(42)    
KEMM/PHF/09  Podnikové hospodárstvo a financie   SS   COJP/HAJ6/14  *(40)    

 
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/HPAJ/09  Hospodárska problematika v anglickom jazyku   SS   COJP/HAJ6/14  *(8)    
COJP/HPNJ/09  Hospodárska problematika v nemeckom jazyku   SS   COJP/HNJ2/14  *(8)    
COJP/HPRJ/09  Hospodárska problematika v ruskom jazyku   SS   COJP/HRJ2/14  *(8)    

 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov