Študijný plán - Approved

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
HPEb - Business Ethics - (Single degree study, bachelor I. deg., full time form)
Študijný odbor:
2.1.5. - ethics
Guarantee :
Dr.hon.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
 

Study section
Min. 180 Kreditov
Compulsory courses Min. 153 Kreditov

Blok - Blok 1 Min. 153  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/ZE/10  Essentials of Ethics 62P + 1C    Polačko 
KSV/DFI/11  History of Philosophy I. 62P + 1C    Dupkala 
KSV/MPV/10  Methodology of Practical Sciences 62P + 1C    Kmec 
KSV/ZPRV/11  Essentials of Law 62P    Čurila 
KSV/PEK/10  Overview of Ethical Concepts 62P + 1C    Polačko 
KSV/DE/11  History of Ethics I. 62P + 1C    Dupkala 
KSV/HE/10  Economic Ethics 62P + 1C    Czarnecki 
KSV/ZS/10  Essentials of Sociology 62P + 1C    Kmec 
KSV/TSE/10  Traditional and Contemporary Ethics 62P + 1C    Polačko 
KSV/FV/10  Philosophy of Education 62P + 1C    Storoška 
KSV/PE/10  Business Ethics 62P + 1C    Ambrozy 
KSV/DFII/11  History of Philosophy II. 62P + 1C    Ambrozy 
KSV/SFE/10  Systematic Philosophy and Ethics 62P + 1C    Slomski 
KSV/EE/10  Aesthetics and Etiquette 62P + 1C    Ambrozy 
KSV/DEII/11  History of Ethics II. 62P + 1C    Dupkala 
KSV/SHPE/11  Seminar on economic and entrepreneurial ethics 63C HZ    Polačko 
KSV/FA/10  Philosophical Anthropology 62P + 1C    Dupkala 
KSV/SOE/10  Social Ethics 62P + 1C    Polačko 
KSV/KMV/12  Culturology and Multicultural Education 62P + 1C    Dupkala 
KSV/SZP/10  Seminar to the Final Thesis 52C    Lachytová 
KSV/SEAP/11  Social and Ethical Aspects of Business 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/VAE/11  Training to Assertiveness and Empathy 41P + 1C HZ    Ružbarská 
KSV/FK/10  Philosophy of Culture 31P + 1C HZ    Dupkala 
KSV/ODP/10  Specialized internship 136C    Ružbarská 
KSV/ZP/10  Final Thesis 106C     

 
Compulsory elective courses Min. 23 Kreditov

Blok - Blok 1A Min. 10  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Methodology of Scientific Work 42C HZ    Lachytová 
KSV/SOS/10  Sociology Seminar 42C HZ    Kmec 
KSV/ZPSP/11  Essentials of Psychology and Social Psychology 41P + 1C HZ    Gažiová 
KSV/ZPEU/11  Essentials of the Theory of State and Law 42C HZ    Čurila 


Blok - Blok 1B Min. 10  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Methodology of Scientific Work 42C HZ    Lachytová 
KSV/KP/11  Careers Consultancy 42C HZ    Karkošková 
KSV/EI/11  Ethics of Institutions 41P + 1C HZ    Dupkala 
KSV/UA/11  Introduction to Axiology 41P + 1C HZ    Karkošková 


Blok - Blok 2A Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/EAJ1/10  English language I. 22C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/EAJ2/10  English language II. 22C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/EAJ3/10  English language III. 22C HZ    Vaňková, Radvanská 
COJP/EAJ4/10  English language IV. 22C HZ    Vaňková 
COJP/EAJ5/10  English language V. 52C    Vaňková 


Blok - Blok 2B Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/ERJ1/10  Russian language I. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ2/10  Russian languge II. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ3/10  Russian language III. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ4/10  Russian language IV. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ5/11  Russian language V. 52C    Sabolová 


Blok - Blok 2C Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/ENJ1/10  German language I. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ2/10  German language II. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ3/10  German language III. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ4/10  German language IV. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ5/10  German language V. 52C    Karabinošová 

 
Elective courses

Blok - Blok 1 Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/EZ/10  Ethics of Responsibility 21P + 1C HZ    Karkošková 
KEMM/IKMAN/11  Intercultural management 21P + 1C HZ    Mokrišová 
KSV/OPR/10  Sectors of Law of the Slovac Republic 62P + 1C    Čurila 
KSV/TV/10  Theory of Education 62P + 1C    Ružbarská 
KSV/SK/10  Social Communication 62P + 1C    Lachytová 

 

State exams
Compulsory courses

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/KSV/HaPE/12  Economic and Business Ethics   SS       
KSV/KSV/VFaE/12  General Philosophy and Ethics   SS       
KSV/OB/11  Defence of Final Thesis   OB   KSV/SZP/10  *(2)    

 
Compulsory elective courses
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov