Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
HPEb - Hospodárska a podnikateľská etika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
2.1.5. - etika
garant :
Dr.hon.c. Prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
 

Študijná časť
Min. 180 Kreditov
Povinné predmety Min. 153 Kreditov

Blok - Blok 1 Min. 153  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/ZE/10  Základy etiky 62P + 1C    Polačko 
KSV/DFI/11  Dejiny filozofie I 62P + 1C    Dupkala 
KSV/MPV/10  Metodológia praktických vied 62P + 1C    Kmec 
KSV/ZPRV/11  Základy práva 62P    Čurila 
KSV/PEK/10  Prehľad etických koncepcií 62P + 1C    Polačko 
KSV/DE/11  Dejiny etiky I. 62P + 1C    Dupkala 
KSV/HE/10  Hospodárska etika 62P + 1C    Czarnecki 
KSV/ZS/10  Základy sociológie 62P + 1C    Kmec 
KSV/TSE/10  Tradičná a súčasná etika 62P + 1C    Polačko 
KSV/FV/10  Filozofia výchovy 62P + 1C    Storoška 
KSV/PE/10  Podnikateľská etika 62P + 1C    Ambrozy 
KSV/DFII/11  Dejiny filozofie II. 62P + 1C    Ambrozy 
KSV/SFE/10  Systematická filozofia a etika 62P + 1C    Slomski 
KSV/EE/10  Estetika a etiketa 62P + 1C    Ambrozy 
KSV/DEII/11  Dejiny etiky II. 62P + 1C    Dupkala 
KSV/SHPE/11  Seminár z hospodárskej a podnikateľskej etiky 63C HZ    Polačko 
KSV/FA/10  Filozofická antropológia 62P + 1C    Dupkala 
KSV/SOE/10  Sociálna etika 62P + 1C    Polačko 
KSV/KMV/12  Kulturológia a multikultúrna výchova 62P + 1C    Dupkala 
KSV/SZP/10  Seminár k záverečnej práci 52C    Lachytová 
KSV/SEAP/11  Sociálne a etické aspekty podnikania 31P + 1C HZ    Sedláková 
KSV/VAE/11  Výchova k asertivite a empatii 41P + 1C HZ    Ružbarská 
KSV/FK/10  Filozofia kultúry 31P + 1C HZ    Dupkala 
KSV/ODP/10  Odborná prax 136C    Ružbarská 
KSV/ZP/10  Záverečná práca 106C     

 
 
Povinne voliteľné predmety Min. 23 Kreditov

Blok - Blok 1A Min. 10  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Metodológia vedeckej práce 42C HZ    Lachytová 
KSV/SOS/10  Sociologický seminár 42C HZ    Kmec 
KSV/ZPSP/11  Základy psychológie a sociálnej psychológie 41P + 1C HZ    Gažiová 
KSV/ZPEU/11  Základy práva EU 42C HZ    Čurila 


Blok - Blok 1B Min. 10  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/MVP/10  Metodológia vedeckej práce 42C HZ    Lachytová 
KSV/KP/11  Kariérové poradenstvo 42C HZ    Karkošková 
KSV/EI/11  Etika inštitúcií 41P + 1C HZ    Dupkala 
KSV/UA/11  Úvod do axiológie 41P + 1C HZ    Karkošková 


Blok - Blok 2A Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/EAJ1/10  Anglický jazyk I. 22C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/EAJ2/10  Anglický jazyk II. 22C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/EAJ3/10  Anglický jazyk III. 22C HZ    Vaňková, Radvanská 
COJP/EAJ4/10  Anglický jazyk IV. 22C HZ    Vaňková 
COJP/EAJ5/10  Anglický jazyk V. 52C    Vaňková 


Blok - Blok 2B Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/ERJ1/10  Ruský jazyk I. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ2/10  Ruský jazyk II. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ3/10  Ruský jazyk III. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ4/10  Ruský jazyk IV. 22C HZ    Sabolová 
COJP/ERJ5/11  Ruský jazyk V. 52C    Sabolová 


Blok - Blok 2C Min. 13  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/ENJ1/10  Nemecký jazyk I. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ2/10  Nemecký jazyk II. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ3/10  Nemecký jazyk III. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ4/10  Nemecký jazyk IV. 22C HZ    Karabinošová 
COJP/ENJ5/10  Nemecký jazyk V. 52C    Karabinošová 

 
 
Výberové predmety

Blok - Blok 1 Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/EZ/10  Etika zodpovednosti 21P + 1C HZ    Karkošková 
KEMM/IKMAN/11  Interkulturálny manažment 21P + 1C HZ    Mokrišová 
KSV/OPR/10  Oblasti práva SR 62P + 1C    Čurila 
KSV/TV/10  Teória výchovy 62P + 1C    Ružbarská 
KSV/SK/10  Sociálna komunikácia 62P + 1C    Lachytová 

 
 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/KSV/HaPE/12  Hospodárska a podnikateľská etika   SS       
KSV/KSV/VFaE/12  Všeobecná filozofia a etika   SS       
KSV/OB/11  Obhajoba záverečnej práce   OB   KSV/SZP/10  *(2)    

 
 
Povinne voliteľné predmety
 
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje ostatný krát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov