Študijný plán - Approved

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
SSaPm - Social Services and Counselling - (Single degree study, master II. deg., full time form)
Študijný odbor:
3.1.16. - social services and counselling
 

Study section
Compulsory courses

Blok - Blok 1 Min. 80  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/PZSP/13  Politological Basics of Social Issues 62P + 2C    Bochin, Polačko 
KSV/SF/10  Social philosophy 62P + 2C    Storoška 
KSV/SPV/13  Social and Personal Education 62P + 2C    Krajčová 
KEMM/EFP/13  Economic and Financial Counselling in Social Sphere 62P + 2C    Sedláková 
KSV/SN/13  Sociology of the Religions 62P + 2C    Kmec 
KSV/MTSP/13  Methods and Techniques of Social Conseling 62P + 2C    Lachytová 
KSV/PRSJ/13  Prevention of Socio-pathological Phenomena 62P + 2C    Storoška 
KSV/PPSO/13  Legal Counselling in Social Sphere 62P + 2C    Čurila 
KSV/SOCE/13  Social Ethics 62P + 1C    Polačko 
KSV/MRP/13  Marriage and Family Couselling 52P + 1C    Storoška 
KSV/PM/13  Probation and Mediation 52P + 1C    Storoška 
KSV/SOPV/13  Socio-psychological Training 51P + 2C    Lachytová 
KSV/TEOR/13  Theory of Organizing and Management 31P + 1C HZ    Kmec 
KSV/DIPS/13  Diploma Seminar 22C    Kmec 
KSV/ODP/11  Specialized internship 66C    Ružbarská 

 
Compulsory elective courses

Blok - Blok 1A Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KEMM/PMAN/13  Project Management in Social Sphere 41P + 1C HZ    Vološin 
KSV/SM/13  Social Management 41P + 1C HZ    Storoška 
COJP/SOTAJ/13  Terminology in English 41P + 1C HZ    Radvanská 
COJP/SOTNJ/13  Terminology in German 41P + 1C HZ    Karabinošová 
COJP/KOTRJ/12  Specialized treminology in russian language 41P + 1C HZ    Sabolová 


Blok - BLok 1B Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SSSP/13  Supervision in Social Services and Counselling 41P + 1C HZ    Lachytová 
KSV/KPSF/13  Community Planing in the Social Sphere 41P + 1C HZ    Lachytová 
COJP/SOTAJ/13  Terminology in English 41P + 1C HZ    Radvanská 
COJP/SOTNJ/13  Terminology in German 41P + 1C HZ    Karabinošová 
COJP/SOTRJ/13  Terminology in Russian 41P + 1C HZ    Sabolová 

 
Elective courses

Blok - Blok 1A Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SEF/10  Seminar on social philosophy 21C HZ    Stojáková 
KSV/VIK/13  Victimology 21P HZ    Jurašek 
KSV/TK/10  Theory of communication 52P + 1C    Lachytová 
KSV/SMTSP/13  Seminar on Methods and Techniques of Social Couseling 21C HZ    Lachytová 
KSV/ESSP/13  Ethics in Social Services and Counselling 21P HZ    Jurašek 
KSV/SE/10  Social etiquette 62P + 2C    Ambrozy 

 

State exams
Compulsory courses

Blok - Blok 1A
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/KOSSP/13  Convergence areas of Social Services and Counselling 7 SS      
KSV/ŠASP/13  Specialized and Applied Social Counselling 7 SS      
KSV/DIPP/13  Diploma Thesis 10 OB      

 
Compulsory elective courses
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov