Študijný plán - Approved

Akademický rok:
2016/2017
Študijný program:
EVPm - Ethics in Public Relations and Business Protocol - (Single degree study, master II. deg., full time form)
Študijný odbor:
2.1.5. - ethics
Guarantee :
Dr.hon.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD.
 

Study section
Min. 120 Kreditov
Compulsory courses

Blok - Blok 1 Min. 104  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/FET/10  Contemporary philosophical-ethical streams and theories 62P + 2C    Ambrozy 
KSV/SF/10  Social philosophy 62P + 2C    Storoška 
KSV/EPR/10  Ethics of public relations 62P + 2C    Ambrozy 
KSV/ZD/10  Essentials of diplomacy 62P + 2C    Čurila 
KSV/AX/10  Axiology 62P + 2C    Vaňková 
KSV/EKP/10  Ethical casuistry and consultancy 52P + 1C    Ambrozy 
KSV/AS/10  Applied sociology 52P + 1C    Kmec 
KSV/TK/10  Theory of communication 52P + 1C    Lachytová 
KSV/DS/10  Diploma seminar 52C    Kmec 
KSV/PKG/10  Postmodern culture and globalization 62P + 2C    Kmec 
KSV/KET/10  Contradictive ethical trends 62P + 2C    Vaňková 
KSV/ME/10  Managerial ethics 62P + 2C    Polačko 
KSV/SE/10  Social etiquette 62P + 2C    Ambrozy 
KSV/EEOP/10  Ethics and etiquette in business protocol 31P + 1C HZ    Ambrozy 
KSV/AP/11  Applied psychology 31P + 1C HZ    Gažiová 
KSV/TOR/10  Theory of organizing and management 31P + 1C HZ    Kmec 
KSV/ODP/11  Specialized internship 66C    Ružbarská 
KSV/DP/11  Diploma thesis 156C     

 
Compulsory elective courses

Blok - Blok 1A Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SEPR/10  Seminae on the ethics of public relations 42C HZ    Ambrozy 
KSV/SSP/10  Seminar on social ethics 42C HZ    Ambrozy 
KSV/SAX/10  Seminar on axiology 42C HZ    Vaňková 


Blok - Blok 1B Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/OTAJ/10  Specialized terminology in English language 41P + 1C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/EDAJ/10  Etiquette and diplomacy in English language 41P + 1C HZ    Radvanská, Vaňková 
COJP/ERAJ/10  Ethics of advertising in English language 41P + 1C HZ    Radvanská, Vaňková 


Blok - Blok 1C Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/OTNJ/10  Specialized terminology in German language 41P + 1C HZ    Karabinošová 
COJP/EDNJ/10  Etiquette and diplomacy in German language 41P + 1C HZ    Kášová 
COJP/ERNJ/10  Ethics of advertising in German language 41P + 1C HZ    Kášová 


Blok - Blok 1D Min. 12  Kreditov
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
COJP/OTRJ/10  Specialized terminology in Russian language 41P + 1C HZ    Sabolová 
COJP/EDRJ/10  Etiquette and diplomacy in Russian language 41P + 1C HZ    Sabolová 
COJP/ERRJ/10  Ethics of advertising in Russian language 41P + 1C HZ    Sabolová 

 
Elective courses

Blok - Blok 1 Min. 4  Kredity
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/SED/10  Seminar on diplomacy 21C HZ    Sedláková 
KSV/SEF/10  Seminar on social philosophy 21C HZ    Stojáková 
KSV/SME/11  Seminar on managerial ethics 21C HZ    Ambrozy 
KSV/SKET/12  Senubar ib cibtraductuve etgucak trebds 21C HZ    Vaňková 

 

State exams
Compulsory courses

Blok - Blok 1
SkratkaNázovAkt.KreditRozsahUkonč.Roč.Sem.PodmieňujúceVyučujúci
KSV/ETFE/11  Theory of Philosophy and Ethics 7 SS       
KSV/EKOE/11  Convergence Spheres of Ethics 7 SS       
KSV/OBP/11  Defence of Final Thesis 15 OB       
KSV/ODIP/11  Ethics of Public Relations and Business Protocol 7 SS       

 
Compulsory elective courses
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Days in a semester
h - Hours in a week
s - Hours in a semester
t - Weeks in a semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - course will not be implemented in the given academic year
+ - course will not be implemented, perhaps the next academic year
- - course is implemented for the last time

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov