Search


Search Results (total: 4)
Search Results

Externé Bc. štúdium 3 roky

Využite POSLEDNÚ MOŽNOSŤ študovať nepredĺžené externé bakalárske štúdium počas 3 rokov! Stále je možné ho absolvovať v týchto študijných odboroch: Sociálne služby a poradenstvo Hospodárska a podnikateľská etika Kontaktujte nás pre viac informácií!


Najlepšia výška na východe!

Naša vysoká škola sa podľa analýzy INEKO umiestnila na 11. mieste spomedzi 30 skúmaných vysokých škôl na Slovensku z hľadiska zamestnateľnosti absolventov. Zároveň je pritom potrebné konštatovať fakt, že do jedenásteho miesta sa umiestnili aj  štyri vysoké školy s veľmi špecifickými odbormi, ako sú VŠ s umeleckým zameraním alebo Akadémia PZ, kde je predvídateľná nízka, resp. takmer nulová…


International Individual Inspiring

To je heslo siete našich škôl – ISM.     Medzinárodná sieť škôl ISM so sídlom v Nemecku má svoje pobočky v domácej krajine v mestách ako: Dortmund, Frankfurt, Mníchov, Hamburg a Kolín.       Sídlom slovenskej pobočky školy je Prešov.  


Študuj na ISM!

Študuj na Slovensku! Na škole ktorá patrí do medzinárodnej siete škôl ISM s hlavným sídlom v Nemecku. Študuj na ISM!     Rozhovor s rektorom VŠMP ISM Slovakia – profesorom Bukovským     Profesor Rürup rozpráva o štúdiu na ISM     Rozhovor s prorektorkou Ing. Madzinovou     Rozhovor s doc. Storoškom