Search


Search Results (total: 100, showing 50 per page)>
Search Results

Externé Bc. štúdium 3 roky

Využite POSLEDNÚ MOŽNOSŤ študovať nepredĺžené externé bakalárske štúdium počas 3 rokov! Stále je možné ho absolvovať v týchto študijných odboroch: Sociálne služby a poradenstvo Hospodárska a podnikateľská etika Kontaktujte nás pre viac informácií!


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KEMM

Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách Študijný odbor: 3.3.9. Obchodné podnikanie     Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky v náhradnom termíne  konané dňa 31. 8. 2017      P.č.   Priezvisko meno Čas na prípravu Čas na odpoveď 1.   Kundrátová  júlia 8.30 –   9.00 9.00  –    9.30 2.   Vojtaššák…


Oznam o elektronickom predzápise predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia na AR 2017/2018

Žiadame študentov, aby si na AR 2017/2018 navolili v systéme AIS všetky povinné,povinne voliteľné a výberové predmety,  ktoré budú študovať v nasledujúcom akademickom roku vrátane prenesených povinností. Na základe týchto informácií potom študent uskutoční konkrétny zápis na akademický rok 2017/2018 (podľa zverejneného harmonogramu).   Tento predzápis musí študent zrealizovať v AISe do 31.8.2017. Týka sa to všetkých…


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V NÁHRADNOM TERMÍNE – KATEDRA KSV

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove   Dátum: 30. 08. 2017                                          Akademický rok:  2016/2017 P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď   1. Molnárová Timea 08.30   – 08.50 08.50   – 09.10 2. Osifová Ľudmila 08.50   – 09.10 09.10   – 09.30 3. Jaseňák   Miloš 09.10…


HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

  Medzinárodné podnikanie v obchode a službách (Bc.)   2.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       04.09.2017      14:00 – 15:00 hod.   Sociálne služby a poradenstvo (Bc.)   2.   ročník denné a externé š        05.09.2017      13:00 – 14.00 hod. 3.   ročník denné a externé š.       05.09.2017      14:00 – 15:00 hod.…


Výberové konanie ERASMUS +

Vyhlasujeme výberové konanie v programe ERASMUS + na akademický rok 2017/2018 na študijné pobyty a pracovné stáže pre študentov a mobility zamestnancov. Prihlášky zasielajte do 30.8.2017 na adresu radvanska@ismpo.sk . Výberové konanie sa uskutoční 31.8.2017 o 13,00 hod. v študovni.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne od 30.08.2017 do 31.08.2017 prostredníctvom AISu do 23.08.2017! Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety. POSTUPUJTE PODĽA…


Oznam (študijné oddelenie)

Dňa 26.07.2017 a 27.07.2017 bude študijné oddelenie z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.


Oznam pre končiace ročníky (odborov SSaPb, SSaPbe, SSaPm, HPEb, HPEbe, EVPm) štátnicujúce v auguste

Poslucháči, ktorí štátnicujú v auguste nech odovzdajú práce dňa 21.07.17 v čase od 11.00 hod.do 13.00 hod. Mgr. Renáte Pribulovej na študijné oddelenie.


Shadowing Programme 2017

Want to spend one day looking behind the scenes at the United Nations in Vienna? The Shadowing Programme taking place from 24 October to 24 November 2017, will offer students the opportunity to accompany employees of the United Nations and Vienna-­based organizations for one entire working day and to gain exciting insights into the world…


Mimoriadny opravný termín skúšky

Dňa  30.6.2017 sa končí skúšobné obdobie za letný semester AR. Študenti, ktorí boli neúspešní, majú  možnosť vykonať skúšku v mimoriadnom opravnom termíne a to najviac z dvoch predmetov.  Podľa študijného poriadku VŠ MP ISM Slovakia, čl. 17, môže skúšku povoliť rektor vysokej školy, na základe písomnej žiadosti  doručenej na študijné oddelenie do jedného týždňa po…


Oznam pre absolventov

Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2016/2017 Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla) dňa 28.06.2017 Akúkoľvek zmenu je nutné nahlásiť (osobne alebo mailom: studijne@ismpo.sk) na študijnom oddelení najneskôr do 20.06.2017. Do mailu uvádzajte prosím meno, priezvisko, odbor + formu štúdia (DŠ, EŠ)…


MOBILITY ŠTUDENTOV v rámci programu ERASMUS+ na akadem. rok 2017/18 VÝBEROVÉ KONANIE

Oznamujeme študentom, že sa dňa 30.06.2017 uskutoční výberové konanie pre realizáciu mobilít v rámci programu ERASMUS+. Pri záujme o účasti na mobilite – ŠTÚDIUM alebo STÁŽ (AJ ABSOLVENTSKÁ) je potrebné do 28.06.2017 poslať mailom na adresu karabinosova@ismpo.sk, prípadne priniesť osobne koordinátorke programu Erasmus+ (m. č. 324) 1.   PRIHLÁŠKU (v prílohe) 2.   MOTIVAČNÝ LIST (v slovenskom…


Knižnica (skúškové obdobie a prázdniny)

Oznamujeme študentom, že knižnica bude počas skúškového obdobia a prázdnin otvorená vždy v stredu od 11.00 do 13.00 hod. a piatok od 13.00 do 14.30 hod.


Štátne záverečné skúšky – otvorenie

V čase od 5. júna do 8. júna 2017 budú na Vysokej škole Medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove prebiehať štátne záverečné skúšky v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Spoločné otvorenie sa uskutoční každý deň konania ŠZS o 8.15 hod. v aule č.1.


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY (KSV II.)

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove   Dátum: 06. 06. 2017                                          Akademický rok:  2017/2017 P.č. Priezvisko    a meno Príprava Odpoveď   1. Anna Bidleňová 08.30   – 08.50 08.50   – 09.10 2. Henrieta Klobušovská 08.50   – 09.10 09.10   – 09.30 3. Marianna Beňová 09.10…


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY (KSV I.)

Štátna skúška v bakalárskom študijnom programe Sociálne služby a poradenstvo  na VŠMP ISM Slovakia v Prešove 1skupina Dátum: 05. 06. 2017                                          Akademický rok:  2017/2017 P.č. Priezvisko    a meno Príprava Odpoveď  1. Boček   Jiří 08.30   – 08.50 08.50   – 09.10 2. Davidová   Marcela 08.50   – 09.10 09.10   – 09.30 3. Frenová  …


ROZPIS ŠTUDENTOV NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY (KATEDRA KEMM)

Akademický rok: 2016/2017 Študijný program: Medzinárodné podnikanie v obchode a službách Študijný odbor: 3.3.9. Obchodné podnikanie   Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky konané dňa 5. júna 2017   1.    Skupina   P.č. Priezvisko meno Čas na prípravu Čas na odpoveď 1.  Čechová Miroslava 8.30 –   9.00 9.00  –    9.30 2.  Gmitter René 9.00 –  …


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.