Search


Search Results (total: 155, showing 50 per page)>
Search Results

KNIŽNICA ISM – oznam

Knižnica ISM bude z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch od 10.07.2018 do 23.07.2018 zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.


UPOZORNENIE – žiadosť o mimoriadny opravný termín skúšky

Dňa 30.06.2018 sa ukončilo skúšobné obdobie za letný semester AR 2017/2018, preto upozorňujeme študentov, ktorí boli na skúškach neúspešní (maximálne z dvoch predmetov), že  majú možnosť požiadať o mimoriadny opravný termín skúšky na základe písomnej žiadosti študenta, ktorý môže povoliť rektor, a to do jedného týždňa po skončení skúškového obdobia (od 02.07. – do 06.2018).


Konzultačné hodiny u Mgr. I. Vaňkovej, PhD.

Konzultačné hodiny u Mgr. I. Vaňkovej, PhD. dňa 29.6.2018 nebudú.


Oznam pre absolventov – PROMÓCIE

Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2017/2018     Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla) dňa 28.06.2018   Akúkoľvek zmenu je nutné nahlásiť (osobne alebo mailom: studijne@ismpo.sk) na študijnom oddelení najneskôr do 25.06.2018. Do mailu uvádzajte prosím odbor + formu štúdia (DŠ,…


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátne záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 11.06.2018 do 15.06.2018 prostredníctvom  AISu do 10.05.2018. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky(neabsolvované) štátnicové predmety!! Postupujte podľa…


Odovzdanie záverečných prác s externými vedúcimi

Záverečné práce, ktoré majú externých vedúcich, ktorí nie sú pravidelne na škole, resp. práce u ktorých je vedúcou doc. Lachytová preberá vedúci katedry spoločenských vied PhDr. Jozef Polačko, MBA na č. dverí 350, mail admin@ismpo.sk


Odovzdávanie záverečných prác

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Povinnosti študenta pri odovzdávaní zp.doc“. Taktiež je študent povinný nahrať si svoju ZP do AiSu !! Na tomto linku http://www.ismpo.sk/files/VkladanieZavPrac.pdf je priložený návod.


Doplňujúce voľby do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove

V súlade so zásadami volieb do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove podľa článku 7., ods. 7. „doplňujúce voľby sa vyhlasujú i v prípade nedostatočného počtu členov AS podľa § 8 ods. 1 zákona 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,“  a na základe uznesenia Akademického senátu zo dňa 12.04.2018 Akademický senát VŠMP ISM Slovakia v Prešove…


Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. dňa 20.4.2018 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty nebudú. Konzultácie k záverečným prácam budú v náhradnom termíne dňa 17.4.2018 v čase 12:30-14:45.


PREDPRAXOVÝ SEMINÁR!

Oznamujeme všetkým študentom končiacich ročníkov v dennej i externej forme, že v piatok 13.4. o 16:30 hod. v miestnosti 344 sa bude konať PREDPRAXOVÝ SEMINÁR týkajúci sa odbornej praxe s pánom rektorom. Budete v ňom oboznámení s platnými náležitosťami týkajúcimi sa odbornej praxe a budú zodpovedané aj Vaše prípadné otázky.     „Dokumentáciu k odbornej praxi…


Prednáška o pracovných stážach

Vážení študenti, pozývame Vás na prednášku WORKSPACE o možnostiach študentských mobilít a pracovných stážach v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ , ktorá sa uskutoční 18.4.2018 o 12,00 hod. v miestnosti č. 340.


Výuka s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

Dňa 4.4.2018 (streda) sa výuka s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA neuskutoční (2. roč. UCT; odbor medzinárodné podnikanie) a rovnako nebudú ani konzultačné hodiny. Náhrada výuky bude dohodnutá na najbližšej prednáške.


Rektorské voľno – štvrtok 29.3.2018

Rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., udeľuje študentom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove REKTORSKÉ VOĽNO pri príležitosti veľkonočných sviatkov dňa 29.03.2018 (štvrtok).   Prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov    


Detská univerzita 2018

. . Detská univerzita 2018 – prihláška . doc Jedálny lístok – detská univerzita 2018   . . . . . Fotogalérie z minulých ročníkov: Detská univerzita 2017 Detská univerzita 2016 Detská univerzita 2015 Detská univerzita 2014 Detská univerzita 2013 Detská univerzita 2012


Študentská vedecká konferencia

Vážení študenti, vážení kolegovia, dňa  10. apríla 2018 o 08:30 hod. sa na VŠ medzinárodného podnikania v Prešove uskutoční Študentská vedecká  konferencia (miestnosť 340). Priebeh ŠVK bude v  súlade s článkom 4 Smernice č. 3/2011 o Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a študentskej vedeckej konferencie. Konferencia bude mať multidisciplinárny charakter a bude pozostávať z prác…


OZNAM pre študentov 1. a 2. ročníka DŠ a EŠ – Nemecký jazyk

OZNAM pre študentov 1. a 2. ročníka DŠ a EŠ Hospodárska nemčina 2, 4 a Nemecký jazyk 2, 4 sa v sobotu, 24.03.2018 z dôvodu práceneschopnosti PhDr. Z. Karabinošovej neuskutoční. Náhrada výuky bude oznámená dodatočne a po dohode so študentmi.


Oznam pre prvákov denného štúdia 1HPEb a 1MPb.

Hodiny s PhDr. Jozefom Polačkom v stredu dňa 21.3.2018 NEBUDÚ z rodinných dôvodov.   Predmety: INFORMATIKA (1MPb) a PREHĽAD ETICKÝCH KONCEPCIÍ (1HPEb) budú pokračovať riadne o týždeň neskôr, teda 28.3.2018, kedy bude pokračovať aj náhrada za vynechaný týždeň.


Rektorské voľno 9.3.2018 s usmernením

Študentom vytvoríme priestor vyjadriť sa Marek Storoška, rektor Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Vytvoríme priestor na to, aby študenti mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom občianskych zhromaždení k aktuálnej situácii na Slovensku a preto rektor rozhodol, že udelí rektorské voľno študentom dňa 9. marca 2018 od 14:00 hod. V prípade ak študenti prejavia záujem o štúdium naši…


EÚ hľadá mladých absolventov vysokých škôl

Ste čerstvým absolventom vysokej školy, disponujete žiadanými zručnosťami, ste dynamický, so silnou motiváciou? Chcete pomáhať pri formovaní Európy budúcnosti? Výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, sú také rozsiahle a zložité, že si vyžadujú to najlepšie, čo v nás je. V súčasnosti hľadáme talentovaných absolventov vysokých škôl a mladých odborníkov, ktorí sú pripravení zapojiť sa do…