Search


Search Results (total: 173, showing 50 per page)>
Search Results

KNIŽNICA ISM

Knižnica ISM bude dňa 14.10.2019 zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.


Oznam – Ing. Iveta Sedláková, PhD.

Vyučujúca Ing. Iveta Sedláková, PhD. nebude prítomná v škole v dňoch 14.-16.október 2019. Vyučované predmety boli a sú nahrádzané podľa už predchádzajúcich dohôd so študentami.


Výučba – prof. Bukovský

Oznamujeme všetkým študentom, ktorí majú vyučovanie s profesorom Bukovským (Matematika), že prvý týždeň v semestri táto hodina NEBUDE, začíname až v októbrovom termíne.


HARMONOGRAM ZÁPISOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Nezabudnite prosím na predzápis predmetov, ktorý musí študent zrealizovať v AISe do 31.8.2019 . Týka sa to všetkých študentov  2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia v dennej aj v externej forme.   – študent si musí zapísať všetky povinné predmety pre príslušný AR – povinne voliteľné predmety sa zapisujú podľa blokov- viď.: http://www.ismpo.sk/files/zapis1516.pdf  …


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne od 27.08. do 28.08.2019 prihlásiť prostredníctvom AISu od 22.07. do 27.07.2019! Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety. POSTUPUJTE…


Oznam pre absolventov

Absolventi, ktorí sa nezúčastnili promočnej slávnosti, si môžu prevziať diplom na študijnom oddelení v čase stránkových hodín OKREM 02., 03. a 04. 07.2019 (podľa aktuálnych stránkových hodín–t.j. 10.00 – 13.00 hod. denne) Nezabudnite prosím doniesť kópiu dokladu o úhrade v sume 87€.


Úradné hodiny na študijnom oddelení od 01.07.2019 do 31.08.2019

Úradné hodiny sa na študijnom oddelení upravujú od 01.07.2019 do 31.08.2019 nasledovne: Denne od 10.00 – do 13.00 hod.


Výpožičné hodiny v knižnici (01.07.2019 – 31.08.2019)

Prosíme študentov, aby v období od 01.07.2019 do 31.08.2019 nahlasovali potrebu návštevy knižnice formou mailu na mailovú adresu maslej@ismpo.sk minimálne 2 dni vopred z dôvodu úpravy výpožičných hodín počas letných prázdnin. Ďakujeme za pochopenie.


Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. (zmena)

Konzultácie s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. sa z dňa 28.6.2019 presúvajú na termín 27.6.2019 12:00 – 14:15.


Oznam pre absolventov

Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2018/2019 Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla) dňa 27.06.2019 Akúkoľvek zmenu je nutné nahlásiť (osobne alebo mailom: studijne@ismpo.sk) na študijnom oddelení najneskôr do 24.06.2019. Do mailu uvádzajte prosím odbor + formu štúdia (DŠ, EŠ) V zmysle Smernice…


neboj sa výšky!

NEBOJ SA VÝŠKY! O Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove    


Konzultačné hodiny k prezentáciám ZP s Mgr. I. Vaňkovou, PhD.

Konzultačné hodiny k prezentáciám ZP s Mgr. I. Vaňkovou, PhD. z dôvodu pracovnej cesty dňa 31.5.2019 (piatok) nebudú. Náhradný termín konzultácií je 30.5.2019 (štvrtok) v čase 12:00 – 14:15.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 10.06.2019 do 14.06.2019 prostredníctvom  AISu do 10.05.2019. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky(neabsolvované) štátnicové predmety!! Postupujte podľa…


KNIŽNICA ISM

Knižnica ISM bude v období od 03.05. do 10.05.2019 zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.


Výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

Dňa 11.4.2019 nebude výučba s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Z tohto dôvodu nebudú ani 12.4.2019 konzultácie k záverečným prácam. Termíny náhrady výučby z 11.4.2019 budú dohodnuté s vyučujúcou.


Zmena výuky

Výuka predmetu Oblasti práva SR v dňoch 7.3.,14.3., 21.3. a 28.3 sa ruší. Náhrada sa uskutoční v dňoch 4.4., 11.4, 18.4. a 25.4. od 12.50 do 14.20 v miestnosti 342. Výuka predmetu Právo sociálneho zabezpečenia SR dňa 16.03. sa ruší. Náhrada bude dohodnutá dodatočne.


Konferencie 25.4.2019

POKYNY K MEDZINÁRODNÝM KONFERENCIÁM Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIV. a Kvalita života X. – 25.4.2019


Info o zmene výuky

Prednáška z predmetu Právne poradenstvo v sociálnej oblasti  zo dňa 08.03.2019 sa ruší a ako náhrada za ňu sa uskutoční prednáška vopred a to dňa 16.02.2019 od 8.30 do 10.45 v P342.