Search


Search Results (total: 131, showing 50 per page)>
Search Results

Rozpis študentov na štátne záverečné skúšky – august 2018

Dátum: 31.08.2018                                            Akademický rok:  2017/2018   P.č. Priezvisko  a meno Príprava Odpoveď  1 Martina Hrabovská (MPb) 08.00 – 08.20 08.20 – 08.30 2 Matúš Lučkanič (HPEb) 08.10 – 08.30 08.30 – 08.40 3 Denisa Antolíková (HPEb) 08.20 – 08.40 08.40 – 09.00 4 Ľubomír Pavlovič (HPEb) 08.40 – 09.00 09.00 – 09.20 5 Rastislav Pekár (HPEb)…


POZOR !!!! Úprava úradných hodín na študijnom oddelení.

V čase letných prázdnin od 01.08. 2018 do 24.08.2018 budú úradné hodiny na študijnom oddelení každý deň od 10.00 hod do 13.00 hod.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne 31.08.2018 prostredníctvom AISu do 31.07.2018! Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety. POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU:…


KNIŽNICA ISM – oznam

Knižnica ISM bude z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch od 10.07.2018 do 23.07.2018 zatvorená! Ďakujeme za pochopenie.


UPOZORNENIE – žiadosť o mimoriadny opravný termín skúšky

Dňa 30.06.2018 sa ukončilo skúšobné obdobie za letný semester AR 2017/2018, preto upozorňujeme študentov, ktorí boli na skúškach neúspešní (maximálne z dvoch predmetov), že  majú možnosť požiadať o mimoriadny opravný termín skúšky na základe písomnej žiadosti študenta, ktorý môže povoliť rektor, a to do jedného týždňa po skončení skúškového obdobia (od 02.07. – do 06.2018).


Konzultačné hodiny u Mgr. I. Vaňkovej, PhD.

Konzultačné hodiny u Mgr. I. Vaňkovej, PhD. dňa 29.6.2018 nebudú.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.


PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátne záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 11.06.2018 do 15.06.2018 prostredníctvom  AISu do 10.05.2018. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky(neabsolvované) štátnicové predmety!! Postupujte podľa…


Výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

Dňa 28.04.2018 sa neuskutoční výučba s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA (externé štúdium Marketing). Náhradný termín bude dohodnutý na najbližšom stretnutí 04.05.2018.


Odovzdávanie záverečných prác

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu ZP nájdete na tomto linku http://www.ismpo.sk/denne-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Povinnosti študenta pri odovzdávaní zp.doc“. Taktiež je študent povinný nahrať si svoju ZP do AiSu !! Na tomto linku http://www.ismpo.sk/files/VkladanieZavPrac.pdf je priložený návod.


Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD.

Konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou, PhD. dňa 20.4.2018 z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty nebudú. Konzultácie k záverečným prácam budú v náhradnom termíne dňa 17.4.2018 v čase 12:30-14:45.


Prednáška o pracovných stážach

Vážení študenti, pozývame Vás na prednášku WORKSPACE o možnostiach študentských mobilít a pracovných stážach v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ , ktorá sa uskutoční 18.4.2018 o 12,00 hod. v miestnosti č. 340.


Výuka s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA

Dňa 4.4.2018 (streda) sa výuka s Ing. Evou Hvizdovou, Ph.D., MBA neuskutoční (2. roč. UCT; odbor medzinárodné podnikanie) a rovnako nebudú ani konzultačné hodiny. Náhrada výuky bude dohodnutá na najbližšej prednáške.


Študentská vedecká konferencia

Vážení študenti, vážení kolegovia, dňa  10. apríla 2018 o 08:30 hod. sa na VŠ medzinárodného podnikania v Prešove uskutoční Študentská vedecká  konferencia (miestnosť 340). Priebeh ŠVK bude v  súlade s článkom 4 Smernice č. 3/2011 o Študentskej vedeckej a odbornej činnosti a študentskej vedeckej konferencie. Konferencia bude mať multidisciplinárny charakter a bude pozostávať z prác…


OZNAM pre študentov 1. a 2. ročníka DŠ a EŠ – Nemecký jazyk

OZNAM pre študentov 1. a 2. ročníka DŠ a EŠ Hospodárska nemčina 2, 4 a Nemecký jazyk 2, 4 sa v sobotu, 24.03.2018 z dôvodu práceneschopnosti PhDr. Z. Karabinošovej neuskutoční. Náhrada výuky bude oznámená dodatočne a po dohode so študentmi.


Oznam pre prvákov denného štúdia 1HPEb a 1MPb.

Hodiny s PhDr. Jozefom Polačkom v stredu dňa 21.3.2018 NEBUDÚ z rodinných dôvodov.   Predmety: INFORMATIKA (1MPb) a PREHĽAD ETICKÝCH KONCEPCIÍ (1HPEb) budú pokračovať riadne o týždeň neskôr, teda 28.3.2018, kedy bude pokračovať aj náhrada za vynechaný týždeň.


Oznam – konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD.

Dňa 16.2.2018 konzultačné hodiny s Mgr. Ingridou Vaňkovou PhD. z dôvodu pracovnej cesty nebudú. Náhradný termín konzultácií k záverečným prácam je 14.2.2018 v čase 12:30-14:45.


Prevzatie diplomu – oznam

Oznamujeme všetkým absolventom, že na študijnom oddelení sú k dispozícii doklady o ukončení štúdia (diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu), ktoré si môžu prevziať osobne v úradných hodinách. V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch, študent končiaci vysokoškolské štúdium uhrádza 87 €. Táto čiastka zahŕňa: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€ …


Oznámenie o úhrade školného

Oznamujeme študentom, že do 31.01.2018 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2017/2018 nasledovne: 680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách) 425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo) 425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)         650€    všetci študenti magisterského štúdia Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848 Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača Konštantný symbol: 0308…