Search


Search Results (total: 43)
Search Results

Zmena termínu prednášky

Oznamujeme študentom 3SSaPb a 3HPEb, že prednáška z predmetu “Kulturológia a multikultúrna výchova” s profesorom Dupkalom sa prekladá z termínu 24.11. (9:00) na termín o týždeň neskôr, teda rovnako v piatok, ale 1.12. v rovnakom čase 9:00 v rovnakej miestnosti Aula 1 (348)   Zároveň oznamujeme, že prednáška z predmetu “Sociálna Etika” s PhDr. Polačkom…


Sociálne služby aktívne, efektívne, transparentne


Prvá svätá omša v novom akademickom roku 2017/2018

Pozývame študentov, pedagógov, zamestnancov, priateľov a všetkých ľudí dobrej vôle na prvú svätú omšu v novom akademickom roku 2017/2018  dňa 04. októbra 2017 o 11:30 hod. v Kaplnke sv. Marka na VŠMP ISM Slovakia v Prešove


Shadowing Programme 2017

Want to spend one day looking behind the scenes at the United Nations in Vienna? The Shadowing Programme taking place from 24 October to 24 November 2017, will offer students the opportunity to accompany employees of the United Nations and Vienna-­based organizations for one entire working day and to gain exciting insights into the world…


MOBILITY ŠTUDENTOV v rámci programu ERASMUS+ na akadem. rok 2017/18 VÝBEROVÉ KONANIE

Oznamujeme študentom, že sa dňa 30.06.2017 uskutoční výberové konanie pre realizáciu mobilít v rámci programu ERASMUS+. Pri záujme o účasti na mobilite – ŠTÚDIUM alebo STÁŽ (AJ ABSOLVENTSKÁ) je potrebné do 28.06.2017 poslať mailom na adresu karabinosova@ismpo.sk, prípadne priniesť osobne koordinátorke programu Erasmus+ (m. č. 324) 1.   PRIHLÁŠKU (v prílohe) 2.   MOTIVAČNÝ LIST (v slovenskom…


zmena termínu doc. M.Kmec z dňa 26.4. 2017

Rozhodnutím vedenia VŠMP ISM Slovakia v Prešove sa presúva výuka predmetu POSTMODERNÁ KULTÚRA A GLOBALIZÁCIA (prednášajúci Doc. M.Kmec)  rozvrhovaná dňa 26.4. (streda) na deň 27.4.od 9.00.hod. Prezenčná listina bude k dispozícii u vyučujúceho po ukončení vystúpení prezentujúcich.


Projekt Sokratov inštitút – ponuka pre akademický rok 2017/2018

Projekt Sokratov inštitút – ponuka pre akademický rok 2017/2018   Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujú od roku 2012 pre nadaných vysokoškolákov a mladých ľudí do 32 rokov rôznych študijných odborov projekt Sokratov inštitút. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych…


Detská univerzita 2017

. .     . . . Detská univerzita 2017 – prihláška . doc Jedálny Lístok.doc   Fotogalérie z minulých ročníkov: Detská univerzita 2016 Detská univerzita 2015 Detská univerzita 2014 Detská univerzita 2013 Detská univerzita 2012


Medzinárodné vedecké konferencie ISM (2017)

Dňa 27.04. 2017 sa uskutočnia medzinárodné vedecké konferencie: Kvalita života VIII. a Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XII. Viac sa dočítate v časti “Konferenčné pokyny” / Read more…     Registration / Formuláre prihlášky: www.ismpo.sk/formulare


Berlin Startup Calling 2016

PONUKA SÚŤAŽE PRE MLADÝCH PODNIKATEĽOV – Berlin Startup Calling 2016 Minulý rok sme uverejnili náš štipendijný program ‘ShopAlike e-commerce Awards 2015′ určený pre perspektívnych študentov zaujímajúcich sa o oblasť online marketingu a e-commerce. Štipendijný program sa stretol s veľkým ohlasom. Zapojilo sa viac ako 30 slovenských univerzít a inštitúcií a obdržali sme množstvo zaujímavých projektov.…


Zmena termínu predmetu: SOCIÁLNA ETIKA

Prednáška pre externistov “Sociálna etika” sa presúva zo 14.10. na 7.10. v rovnakom čase a miestnosti (17:35 v 343)


Výluka výuky s Dr.Čurilom a Mgr.Polačkom – September 2016

Oznamujeme, že v prvom týždni výuky (od 19. do 23.9. 2016) výuka s JUDr. Čurilom nebude! Náhrada bude oznámená dodatočne. Rovnako v druhom týždni semestra (od 26. do 30.9. 2016) nebude výuka s Mgr. Polačkom, náhrada bude rovnako oznámená dodatočne.


Oznam knižnice

Oznamujeme študentom, že knižnica je v týždni od 13.6.2016 zatvorená z dôvodu choroby (PN).


Návod na prihlasovanie na štátnice

  Návod na prihlasovanie na štátnice (+pridávanie štátnicových predmetov…) .PDF


Oznam – PaedDr. Ingrid Ružbarská

V dňoch od 11.4.2016 do 14.4.2016 sa neuskutoční výučba, ani konzultačné hodiny s PaedDr. Ingrid Ružbarskou, PhD. z dôvodu jej učiteľskej mobility (Erasmus). Náhrada výučby sa bude realizovať po dohode. Ďakujem za porozumenie.


Oznam – PhDr. Zuzana Karabinošová

V čase od 11.4. do 29.4.2016 výuka s PhDr. Z. Karabinošovou prebiehať nebude. Termín zápočtového testu pre HNJ2 je 5.5.2016 o 14:15h a pre HNJ6 5.5.2016 o 15:55h. PhDr. Zuzana Karabinošová


Predpraxový seminár pre odbor Medzinárodné podnikanie!

Všetci študenti odboru MPb Medzinárodné podnikanie v obchode a službách sa stretnú na predpraxovom seminári: 01.apríl 2016 o 14:00 hod v P502   Stretnutie je povinné pre všetkých študentov 2. roč odb. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách v dennej aj externej forme.


Veľkonočné prázdniny

Veľkonočné prázdniny sú v zmysle harmonogramu v dátume 24.03.2016 – 29.03.2016, teda od štvrtku do utorku.


Zápočet: Seminár k záverečnej práci

Z rozhodnutia rektora VŠMP ISM Slovakia Vám oznamujem, že do dňa 15.03.2016 je predĺžený termín odovzdania všetkých potrebných podkladov pre udelenie zápočtu z predmetu: Seminár k záverečnej práci u Dr. Vološinovej a Dr. Lachytovej. Po tomto termíne v AR 2015/2016 sa nebude možné prihlásiť na štátnu záverečnú skúšku z dôvodu nedosiahnutia predpísaného počtu kreditov počas…


Študentská konferencia 2016

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia     Organizuje/Organize   8. Medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu The 8th International Students’ Scientific Conference   19 April 2016   Prešov Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia           Tematické okruhy/Fields of Discussion   Medzinárodné podnikanie v obchode a službách/ International business in commerce…