Search


Search Results (total: 57, showing 50 per page)>
Search Results

Výučba dňa 07.02.2019 s doc. M. Storoškom

Výučba dňa 07.02.2019 s doc. PaedDr. M. Storoškom, PhD. NEBUDE. Nahrada bude dohodnuta dodatočne.


Business večierok (party) 30.1.2019

Business večer ISM sa konal 30.januára na Hlavnej 129 v Prešove (Botanique Art). Zároveň bol aj súčasťou dňa otvorených dverí VŠ MP ISM Slovakia v Prešove. Celú akciu ukončila netradičná módna prehliadka redizajnovaných odevov. Študentky našej školy osobne predviedli 44 atraktívnych modelov. “Naša vysoká škola v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a…


Odovzdanie záverečných prác

Pripomíname študentom, ktorí štátnicujú v decembrovom termíne, že práce je potrebné fyzicky odovzdať do 10.11.2018! Záverečnú prácu odovzdávate vedúcemu práce. V prípade ak ide o externého vedúceho, prácu odovzdáte PhDr. Jozefovi Polačkovi (kancelária č.350) Súčasťou práce má byť aj odovzdaná licenčná zmluva vytlačená z tejto oficiálnej webstránky školy v sekcii štátne skúšky a záverečné práce…


Inštruktáž k AiS2 pre študentov

. Krátke inštruktážne video pre študenta VŠMP ISM k používaniu systému AiS2 .


Oznam pre absolventov – PROMÓCIE

Srdečne pozývame všetkých absolventov na slávnostné PROMÓCIE ABSOLVENTOV 2017/2018     Slávnostný promočný akt sa uskutoční v  budove Divadla Jonáša Záborského, Hlavná 48, 080 01 Prešov (Historická budova divadla) dňa 28.06.2018   Akúkoľvek zmenu je nutné nahlásiť (osobne alebo mailom: studijne@ismpo.sk) na študijnom oddelení najneskôr do 25.06.2018. Do mailu uvádzajte prosím odbor + formu štúdia (DŠ,…


Odovzdanie záverečných prác s externými vedúcimi

Záverečné práce, ktoré majú externých vedúcich, ktorí nie sú pravidelne na škole, resp. práce u ktorých je vedúcou doc. Lachytová preberá vedúci katedry spoločenských vied PhDr. Jozef Polačko, MBA na č. dverí 350, mail admin@ismpo.sk


Doplňujúce voľby do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove

V súlade so zásadami volieb do Akademického senátu VŠMP ISM Slovakia v Prešove podľa článku 7., ods. 7. „doplňujúce voľby sa vyhlasujú i v prípade nedostatočného počtu členov AS podľa § 8 ods. 1 zákona 131/2002 Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov,“  a na základe uznesenia Akademického senátu zo dňa 12.04.2018 Akademický senát VŠMP ISM Slovakia v Prešove…


PREDPRAXOVÝ SEMINÁR!

Oznamujeme všetkým študentom končiacich ročníkov v dennej i externej forme, že v piatok 13.4. o 16:30 hod. v miestnosti 344 sa bude konať PREDPRAXOVÝ SEMINÁR týkajúci sa odbornej praxe s pánom rektorom. Budete v ňom oboznámení s platnými náležitosťami týkajúcimi sa odbornej praxe a budú zodpovedané aj Vaše prípadné otázky.     „Dokumentáciu k odbornej praxi…


Rektorské voľno – štvrtok 29.3.2018

Rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., udeľuje študentom Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove REKTORSKÉ VOĽNO pri príležitosti veľkonočných sviatkov dňa 29.03.2018 (štvrtok).   Prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov    


Detská univerzita 2018

. . Detská univerzita 2018 – prihláška . doc Jedálny lístok – detská univerzita 2018   . . . . . Fotogalérie z minulých ročníkov: Detská univerzita 2017 Detská univerzita 2016 Detská univerzita 2015 Detská univerzita 2014 Detská univerzita 2013 Detská univerzita 2012


Rektorské voľno 9.3.2018 s usmernením

Študentom vytvoríme priestor vyjadriť sa Marek Storoška, rektor Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Vytvoríme priestor na to, aby študenti mali možnosť vyjadriť sa prostredníctvom občianskych zhromaždení k aktuálnej situácii na Slovensku a preto rektor rozhodol, že udelí rektorské voľno študentom dňa 9. marca 2018 od 14:00 hod. V prípade ak študenti prejavia záujem o štúdium naši…


EÚ hľadá mladých absolventov vysokých škôl

Ste čerstvým absolventom vysokej školy, disponujete žiadanými zručnosťami, ste dynamický, so silnou motiváciou? Chcete pomáhať pri formovaní Európy budúcnosti? Výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, sú také rozsiahle a zložité, že si vyžadujú to najlepšie, čo v nás je. V súčasnosti hľadáme talentovaných absolventov vysokých škôl a mladých odborníkov, ktorí sú pripravení zapojiť sa do…


POZOR! Oznam pre študentov 2MPbe a 1HPEbe – hodiny s Ing. Sedlákovou 2.3. a 3.3 !

Hodiny s Ing. Sedlákovou dňa 2.3. a 3.3. 2018 NEBUDÚ z dôvodu choroby! Týka sa to predmetov: HEe (1HPEbe), OZOe (2MPbe), PFe (2MPbe) a MOe (2MPbe) Náhrada bude oznámená dodatočne – priamo cez vyučujúcu. Ďakujeme za pochopenie.


Medzinárodné vedecké konferencie ISM (2018)

Dňa 26.04. 2018 sa uskutočnia medzinárodné vedecké konferencie: Kvalita života IX. a Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XIII. Viac sa dočítate v časti “Konferenčné pokyny” / Read more…     Registration / Formuláre prihlášky: www.ismpo.sk/formulare


Prednáška s PhDr. Polačkom 11.12.2017

Prednáška “Tradičná a súčasná etika” s PhDr. Jozefom Polačkom dňa 11.12.2017 NEBUDE z dôvodu zahraničnej cesty. Náhrada bude oznámená dodatočne.


Oznam pre tretí ročník odboru SSap a Hpe

Predmet seminár k bakalárskej práci s doc. Lachytovou dňa 05.12. 17 nebude. Náhrada sa uskutoční vo štvrtok t.j. 07.12.17 od 09.00 hod.


Zmena termínu prednášky

Oznamujeme študentom 3SSaPb a 3HPEb, že prednáška z predmetu “Kulturológia a multikultúrna výchova” s profesorom Dupkalom sa prekladá z termínu 24.11. (9:00) na termín o týždeň neskôr, teda rovnako v piatok, ale 1.12. v rovnakom čase 9:00 v rovnakej miestnosti Aula 1 (348)   Zároveň oznamujeme, že prednáška z predmetu “Sociálna Etika” s PhDr. Polačkom…


Sociálne služby aktívne, efektívne, transparentne


Prvá svätá omša v novom akademickom roku 2017/2018

Pozývame študentov, pedagógov, zamestnancov, priateľov a všetkých ľudí dobrej vôle na prvú svätú omšu v novom akademickom roku 2017/2018  dňa 04. októbra 2017 o 11:30 hod. v Kaplnke sv. Marka na VŠMP ISM Slovakia v Prešove


Shadowing Programme 2017

Want to spend one day looking behind the scenes at the United Nations in Vienna? The Shadowing Programme taking place from 24 October to 24 November 2017, will offer students the opportunity to accompany employees of the United Nations and Vienna-­based organizations for one entire working day and to gain exciting insights into the world…