Zmena vyučovania s rektorom doc. Marekom Storoškom z dňa 7.12 na deň 30.11.

Hodiny s rektorom VŠMP ISM Slovakia v Prešove doc. Marekom Storoškom sa presúvajú zo dňa 7.12. na deň 30.11.2019 nasledovne:

 

Predmet: MRP a predmet PM (skupina 2SSaPm + 2SSaPme) na sobotu 30.11. o 8:00 hod. (miestnosť 337)

 

a predmet SK (skupina 1SSaPb,1SSaPbe,2HPEb,2HPEbe) na sobotu 30.11. o 15:15 hod.(miestnosť 337)

 

zmeny sú nastavené aj v systéme AiS, kde si nájdete už aktualizovaný rozvrh.