prednášky s p.prorektorom Ambrozym 12.11 – 19.11. 2019 (denné štúdium)

Prednášky a cvičenia s p. prorektorom PhDr. Mariánom Ambrozym, PhD., MBA sa v dňoch 12. 11. – 19. 11. neuskutočnia z dôvodu jeho účasti na vedeckej konferencii na Filipínach. Budú realizované v náhradnom termíne.