Prihlasovanie na JANUÁROVÉ štátne záverečné skúšky!!

Externí študenti, ktorí končia štátnou záverečnou skúškou štúdium v JANUÁRI 2020, sú povinní sa na ňu prihlásiť v systéme AIS od 12.11. do 13.11. 2019. Prihlásenie sa na štátnu záverečnú skúšku je pre každého študenta záväzné (bez prihlásenia sa, nemožno ŠZS vykonať)!

POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU:

http://www.ismpo.sk/files/navodstatnice.pdf