Pozor zmena v rozvrhu Ing. Mgr. Evy Hvizdovej, PhD. MBA 8. a 9.11. 2019

Prednáška s Ing. Mgr. Evou Hvizdovou, Ph.D, MBA z predmetu Etika Public relations a Seminár k etike PR dňa 9.11. 2019 / sobota/, ako aj predmet Komerčný marketing, nebude z dôvodu neprítomnosti pani prorektorky. (Skupiny 1EVPm, 1EVPme a 1EMOPie)

 

Dané témy budú prebrané na nasledujúcej naplánovanej hodine podľa rozvrhu a rovnako tak bude po vzájomnej dohode naplánovaný prípadný ďalší náhradný termín prednášky.

 

Predmet metodológia vedeckej práce v piatok 8.11. 2019 /14:15/ bude riadne odprednášaný v zastúpení. (Skupiny 1HPb, 1HPbe, 1SSaPb, 1SSaPbe, 1MPbe)