Odovzdávanie záverečných prác (Štátnice Január 2020)

Pripomíname všetkým študentom, ktorí sa zúčastňujú štátnych záverečných skúšok v januári 2020, že termín odovzdania záverečných prác pre magisterský študijný program na externom štúdiu je do 12.11.2019!

Je potrebné odovzdať 2 fyzické kópie záverečnej práce, licenčné zmluvy, konzultačný list a všetky ostatné náležitosti vyžadované v smernici k ZP a pokynoch vždy vedúcemu práce.

V prípade externých vedúcich ZP sa práce odovzdávajú vedúcemu katedry.

Zároveň musí byť práca nahraná aj v systéme AiS a označená ako finálna, čo je povinný skontrolovať vedúci ZP, ktorý prácu od študenta preberá.