Týždeň vedy a techniky 2019

Týždeň vedy a techniky 2019 – program na VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Pondelok 4. 11. 2019

Ing. Peter Macinský

Modelovanie a investičná hra (teória hier)

Prosight Slovensko

9. 40 h

 

Utorok 5. 11. 2019

PhDr. Martina Chylová, PhD.

Psychické zdravie na pracovisku

Lekárska fakulta UPJŠ

9. 40 h

 

PhDr. PaedDr. Peter Grečo, PhD.

Problematika masmediálnej komunikácie v konzumnej spoločnosti

Inštitút pre humanitnú formáciu

11. 40 h

 

Streda 6. 11. 2019

PharmDr. Michaela Môciková

Kryptomeny – Hype alebo peniaze budúcnosti?

Head of Marketing Blockchain Slovakia o. z.

12. 10 h

 

Štvrtok 7. 11. 2019

Ing. Martin Brilla, LLM

Sociálne podnikanie v praktickej rovine

Hlavný kontrolór mesta Prešov

08. 00 h

 

Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.

Niektoré aspekty biblického étosu

Česká kresťanská akadémia

11. 10 h

 

Piatok 8. 11. 2019

Mgr. Michaela Joppová Petrufová

Etika ako cesta k slobode. Spinoza medzi teóriou a praxou

Filozofická fakulta Prešovská Univerzita

14. 15 h

 

tvat2019