Zadávací list záverečných prác a jeho oprava

Pre študentov, ktorí štátnicujú a obhajujú záverečné práce v akademickom roku 2019/2020, zvlášť koncom tohto kalendárneho roka 2019, platí nasledovné usmernenie:

Žiaľ vzhľadom na technickú náročnosť preprogramovania systému v súvislosti s implementáciou nových študijných odborov v systéme AiS nie je možné túto úlohu stihnúť do termínov odovzdania prác.

Preto študenti postupujú nasledovne:

ZADÁVACÍ LIST vytlačia riadne z AiSu SO STARÝM KÓDOM ODBORU, tak ako to systém aktuálne vygeneruje.

Následne už do hotovej zviazanej práce vložia na samostatnom čistom papieri vytlačenú opravu (Errata) nasledovného znenia:

ERRATA

 

str.2: Študijný odbor:    2.1.5   Etika

oprava:   Študijný odbor:    12. Filozofia

 

resp. iné podľa už zverejneného oznamu:

http://www.ismpo.sk/blog/2019/10/16/dolezite-nove-nazvy-odborov/

 

Táto ERRATA sa teda NEZVIAZUJE iba vkladá do práce.