Konzultácie k ZP u Mgr. I. Vaňkovej, PhD. – zmena

Konzultácie k záverečným prácam u Mgr. I. Vaňkovej, PhD. dňa 25.10.2019
nebudú z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty. Náhradný termín konzultácii
bude dňa 29.10.2019 v čase 16:00 – 18:15 hod.